Významné výsledky

 

Gigantické genomy rostlin vznikají hromaděním repetitivní DNA a její přeměnou na “temnou hmotu”

Genom vyšších rostlin se mezi druhy liší více než 2000x. Velikost genomu přitom není úměrná počtu genů, ale je z velké části determinována rozdílným hromaděním tzv. repetitivní DNA. Naše studie odhalila mechanizmus vzniku gigantických genomů rostlin, spočívající v nižší účinnosti procesů odstraňování repetic a akumulaci mutací přeměňujících repetitivní elementy v „temmnou hmotu“. Ta již není rozeznávána jako repetitivní DNA, což umocňuje její hromadění v genomu.

 

 

  • Novak P., Guignard M.S., Neumann P., Kelly L.J., Mlinarec J., Koblizkova A., Dodsworth S., Kovarik A., Pellicer J., Wang W., Macas J., Leitch I.J., Leitch A.R. (2020) – Repeat-sequence turnover shifts fundamentally in species with large genomes. Nature Plants 6:1325-1329. [IF = 13.256]

 


 

Chronické vystavení rostlin sóji nanomolárnímu kadmiu odhaluje specifické další vysoce afinitní cíle toxicity Cd

Řešení globálního environmentálního a zemědělského problému chronické expozice nízkoúrovňovému kadmiu (Cd) (např. Z dopravy a kontaminace hnojivy) vyžaduje lepší mechanické porozumění. Naše práce odhalila, že chronická, subletální toxicita kadmia v rostlinách sóji ovlivňuje primární a sekundární metabolismus tím, že omezuje fotosyntézu a ovlivňuje stav výživy mikroživin, což vede ke změnám ve složení metabolitů a lipidů. Pomůže to při hodnocení rizik a úsilí o rozmnožování.

 

 

  • Andresen E., Lyubenova L., Hubáček T., Bokhari S.N.H., Matoušková Š., Mijovilovich A., Rohovec J., Küpper H. (2020) Chronic exposure of soybean plants to nanomolar cadmium reveals specific additional high-affinity targets of Cd toxicity. Journal of Experimental Botany 71, 1628-1644, DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erz530. [IF = 5.908]

 


 

Eliminace viroidů z pylu tabáku spočívá ve snížení rychlosti jejich reprodukce a zvýšení degradačních procesů

Analyzovali jsme příčinu eliminace viroidů AFCVd a CBCVd z pylu N. tabacum u infikovaných i transformovaných rostlin v různých vývojových stádiích. Tyto viroidy jsou eradikovány z pylu během posledních kroků jeho vývoje. V praci byly poprvé identifikovány nukleázy AGO5, „DICER-like“ and „TUDOR S-like“ degradující viroidní RNA v souběhu s faktory regulace ribozomální RNA IIIA a proteinu L5, jejichž modifikace viroidy je v pylu dle navr6eneho modelu blokována a tím snižuje jejich replikaci.

 

  • Matoušek J., Steinbachová L., Drábková L.Z., Kocábek T., Potěšil D., Mishra A.K., Honys D., Steger G.: Elimination of Viroids from Tobacco Pollen Involves a Decrease in Propagation Rate and an Increase of the Degradation Processes. Int J Mol Sci. 2020; 21(8):3029. DOI: 10.3390/ijms21083029. [IF = 4.556]

 


 

Stav s vnitromolekulovým přenosem náboje v karotenoidech siphonaxanthinu a siphoneinu: vliv nekonjugované acyl-oxy skupiny

Použili jsme měření velmi rychlé transientní absorpční spektroskopie ke studiu dynamiky excitovaných stavů dvou keto-karotenoidů, siphonaxanthinu a siphoneinu. Tyto karotenoidy mají shodnou základní strukturu a liší se přítomností dodekanoyl-oxy skupiny u siphoneinu. Ukázali jsme, že tato skupina modifikuje vlastnosti excitovaných stavů molekuly, ačkoli není součástí systému konjugovaných dvojných vazeb.

 

  • Staleva-Musto H., Kuznetsova V., Bína D., Litvín R., Polívka T. (2020). Intramolecular charge‑transfer state of carotenoids siphonaxanthin and siphonein: function of non‑conjugated acyl‑oxy group. Photosynthesis Research 144: 127-135. DOI: 10.1007/s11120-019-00694-x [IF = 3.216​]

 


 

Porovnání výskytu virů na třešních v genofondu, sadech a volně rostoucích stromech v České republice

Celkem 184 stromů třešní a višní v genofondu, sadech a volně rostoucích stromů bylo testováno na 19 virů pomocí RT-PCR a sekvenování. Bylo zjištěno 10 virů, některé z nich poprvé. Frekvence virů byla u typů lokalit odlišná. Nebyla nalezena žádná významná souvislost mezi příznaky a přítomností viru. Pomocí sekvenování nové generace provedeného u vybraných vzorků byly zjištěny hlavní části genomu (71,7–99,9%) 9 virů. Byly získány první úplné kódující sekvence evropského izolátu PNRSV.

 

  • Přibylová J., Lenz O., Fránová J., Koloniuk I., & Špak J. (2020). Comparison of the incidence of viruses within germplasm, orchards and wild cherry trees in the Czech Republic. Annals of Applied Biology, 176(2), 138–146. http://doi.org/10.1111/aab.12577 [IF = 2.037]

 

 


 

Významné výsledky minulých let

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA