Přístroje

  • Aktuální seznam přístrojů, které jsou za určitých podmínek k dispozici na Ústavu molekulární biologie rostlin (dostupné pouze z vnitřní sítě ÚMBR).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA