Vědecké zaměření

Ústav molekulární biologie rostlin se zabývá komplexním studiem rostlin na úrovni molekul - genomem, stavbou a funkcí buněk, látkami, které rostliny produkují, molekulární podstatou fotosyntézy, biofyzikou a biochemií rostlinných dějů a mikroskopickými patogeny rostlin.

 

Zájímá nás především:

  • Rostlinný genom, jeho stavba, organizace a evoluce (podrobněji)
  • Molekulární podstata fotosyntézy, metabolismus uhlíku a výměny plynů v rostlinnách (podrobněji)
  • Metabolismus kovů a regulace fotosyntézy (podrobněji)
  • Variabilita a evoluce rostlinných virů a fytoplazem,metody jejich detekce a popis virů nových (podrobněji)
  • Epigenetika rostlin - jejich reakce na měnící se podmínky prostředí, vývojové a metabolické změny při klíčení (podrobněji)
  • Buněčná signalizace a její řízení, účast volných kyslíkových radikálů na buněčné signalizaci (podrobněji)

Výzkum ÚMBRu

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA