Granty / projekty

Projekt: Interakce virových genotypů, jejich přenos hmyzem a reakce hostitele během koinfekce jedné rostliny GJ19-22187Y 
Řešitel: Mgr Igor Koloniuk, Ph.D. 
Roky: 2019-2021

Projekt: Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy QK1920245
Řešitel: Dr. Ing. Jana Fránová
Roky: 2019-2021

Projekt: Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů QK1910065
Řešitel: prof., RNDr. Josef Špak, DrSc.
Roky: 2019-2023

Projekt: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím QK1910028
Řešitel: prof.RNDr. Karel Petzik, CSc.
Roky: 2019-2022

Projekt: Selekce virulentního fága ke kmenům Xanthomonas infikujícím rajčata podprojekt TP01010022
Řešitel: prof.RNDr. Karel Petzik, CSc.
Roky: 2020-2022

Projekt: Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku projekt TO01000295​
Řešitel: Dr. Ing. Jana Fránová
Roky: 2021-2024

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA