NOBERRYVIRUS

Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách:
vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku

(NOBERRYVIRUSCZ, TO01000295)

01/2021 – 04/2024

 

 

Údaje o projektu Hlavní příjemce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Číslo projektu: TO01000295
Rozpočet (Biologické centrum): € 375 000
Rozpočet (všichni účastníci): € 1,450,000
Další účastníci (Norko): Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Další účastníci (ČR): Výzkumný ústav rostlinné výroby, Jan Holub s.r.o., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Spolupráce: CISTA - Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ČR), MoA - Ministry of Agriculture (ČR), Sagaplant (Norsko), Graminor (Norsko), GeneEver (Norsko)
Kontaktní osoba: Ing. Jana Fránová, Ph.D.
Administrativa: Ing. Ladislava Trajerová
WWW-stránky: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.

 

Hlavní cíle:

Zvýšit produkční potenciál drobného ovoce v měnících se klimatických podmínkách pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin testovaných na viry, zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe ochránit cenné rostliny v genofondech a jejich zdravotní stav.


Předmětem zkoumání bude:

  1. Diagnostika a genetická charakterizace virů jahodníku v Norsku a virů maliníku v České republice a Norsku pomocí HTS a PCR Republic and Norway using HTS and PCR
  2. Identifikace potenciálních vektorů virů ve výsadbách
  3. Produkce vysoce kvalitních viruprostých matečných rostlin a ochrana zdraví rostlin a genetických zdrojů kryoprezervací
  4. Dlouhodobé uchovávání „živých“ izolátů virů a genomických sekvencí v kapalném dusíku

 

 

Projekt „Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku​“ byl podpořen částkou € 1,450,000 z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP a Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci Programu KAPPA. Cílem projektu je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce v měnících se klimatických podmínkách pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin testovaných na viry, zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů, a lépe ochránit cenné rostliny v genofondech a jejich zdravotní stav.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA