Sbírky

Sbírky laboratoře "Rostlinné virologie" zahrnují izoláty/purifikáty bakteriofágů a rostlinných virů, a taktéž vlastní antiséra nebo IgG. V případě zájmu mohou být nabídnuty spolupracujícím pracovištím (kontakt: virology@umbr.cas.cz

Bakteriofágy:

Vzorky a purifikáty bakteriofágů specifických mj. k bakteriím Bacillus licheniformis, B. cereus, Dickeya sp., Pectobacterium sp., Kosakonia cowanii, Lysinibacillus sp., Pantoea agglomerans, P. ananatis, Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus pseudintermedius, S. schleiferi, S. vitulinus, Stenotrophomonas maltophilia, Xanthomonas euvesicatoria. Část z nich je kompletně sekvenovaná

Viry: 

Izoláty virů infikující drobné a velké ovoce, brukvovité rostliny, jeteloviny i plané rostliny (např. strawberry mottle virus, strawberry crinkle virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry polerovirus 1, strawberry virus 1, black raspberry necrosis virus, raspberry leaf blotch virus, arabis mosaic virus, strawberry latent virus, alfalfa mosaic virus, Trifolium pratense virus A, white clover mosaic virus, red clover mottle virus, cherry leaf roll virus, Prunus necrotic ringspot virus, Gaillardia latent virus, a další).

Máme k dispozici taktéž vlastní antiséra nebo IgG vhodné pro ELISA detekci těchto virů.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA