Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - post-doc - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775528; 420387775531
E-mail: lenz@umbr.cas.cz
Místnost: 202, 209

Publikace
Celkem nalezeno: 17 záznamů
Fránová J., Koloniuk I., Lenz O., Sakalieva D. (2019) Molecular diversity of “Candidatus Phytoplasma mali” strains associated with apple proliferation disease in Bulgarian germplasm collection Folia Microbiologica 64 : 373-382.
DOI: 10.1007/s12223-018-0660-x
Fránová J., Lenz O., Přibylová J., Špak J., Koloniuk I., Suchá J., Paprštein F. (2018) “Candidatus Phytoplasma asteris” and “Candidatus Phytoplasma mali” strains infecting sweet and sour cherry in the Czech Republic Journal of Phytopathology 166 : 59-66.
DOI: 10.1111/jph.12661
Koloniuk I., Fránová J., Sarkisová T., Přibylová J., Lenz O., Petrzik K., Špak J. (2018) Identification and molecular characterization of a novel varicosa-like virus from red clover Archives of Virology 163 (8) : 2213–2218.
DOI: 10.1007/s00705-018-3838-2
Koloniuk I., Sarkisová T., Petrzik K., Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Špak J., Lotos L., Beta Ch., Katsiani A., Candresse T., Maliogka V.I. (2018) Variability Studies of Two Prunus-Infecting Fabaviruses with the Aid of High-Throughput Sequencing Viruses 10 (4) : 204.
DOI: 10.3390/v10040204
Lenz O., Sarkisová T., Koloniuk I., Fránová J., Přibylová J., Špak J. (2018) Red clover-associated luteovirus – a newly classifiable member of the genus Luteovirus with an enamo-like P5 protein Archives of Virology 163 (12) : 3439–3442.
DOI: 10.1007/s00705-018-3997-1
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2) : 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Špak J., Přibylová J., Šafářová D., Lenz O., Koloniuk I., Navrátil M., Fránová J., Špaková V., Paprštein F. (2017) Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm Plant protection science 53 (4) : 195-200.
DOI: 10.17221/160/2016-PPS
Lenz O., Marková J., Sarkisová T., Fránová J., Přibylová J. (2015) Discrimination of phytoplasmas using an oligonucleotide microarray targeting rps3, rpl22, and rps19 genes Crop protection 70 : 47-52.
DOI: 10.1016/j.cropro.2014.12.013
Sarkisová T., Lenz O., Petrzik K. (2015) Molecular characterization of extrachromosomal DNA accompanying primula red phytoplasma Journal of Phytopathology 163 : 222-226 .
DOI: 10.1111/jph.12265
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2) : 12-15.
Lenz O., Marková J., Sarkisová T. (2011) Discriminating 16Sr groups of phytoplasmas by an oligonucleotide microarray targeting 16S-23S spacer region Bulletin of Insectology 64 : S31-S32.
Petrzik K., Lenz O. (2011) Apple mosaic virus in pome fruits In: Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits (A.Hadidi, M.Barba, T.Candresse, W.Jelkmann eds., American Phytopathological Society) 25-29.
Lenz O., Beran P., Fousek J., Mráz I. (2010) A microarray for screening the variability of 16S–23S rRNA internal transcribed spacer in Pseudomonas syringae Journal of Microbiological Methods 82 : 90-94.
DOI: 10.1016/j.mimet.2010.05.004
Lenz O., Petrzik K., Špak J. (2008) Investigating the sensitivity of a fluorescence-based microarray for the detection of fruit-tree viruses Journal of Virological Methods 148 : 96-105.
DOI: 10.1016/j.jviromet.2007.10.018
Bystřická D., Lenz O., Mráz I., Piherová L., Kmoch S., Šíp M. (2005) Oligonucleotide-based microarray: A new improvement in microarray detection of plant viruses Journal of Virological Methods 128 : 176-182.
Bystřická D., Lenz O., Mráz I., Dědič P., Šíp M. (2003) DNA microarray: parallel detection of potato viruses Acta virologica 47 : 41-44.
Petrzik K., Lenz O. (2002) Remarkable variability of apple mosiac virus capsid protein gene after nucleotide position 141 Archives of Virology 147 : 1275-1285.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA