Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 531; +420 387 775 521
E-mail: koloniuk@umbr.cas.cz
Místnost: 202, 220

Popis

Postdokorand otevřel novou výzkumnou problematiku - výzkum mykovirů ve fytopatogenních a entomopatogenních houbách, na kterém nyní pracují tři vědečtí pracovníci a jeden doktorand. Byly testovány desítky vzorků hub na přítomnost RNA virů, v úzké spolupráci s University of Kentucky byl v patogenní houbě Phomopsis longicolla identifikován nový virus a byla zjištěna jeho genomová sekvence. Dále je chystána detailní analýza vlivu tohoto viru na transkriptom hostitele. 

Publikace
Celkem nalezeno: 51 záznamů
Koloniuk I., Matyášová A., Brázdová S., Veselá J., Přibylová J., Fránová J., Santiago F.E. (2022) Transmission of Diverse Variants of Strawberry Viruses Is Governed by a Vector Species Viruses 14(7) : 1362.
DOI: 10.3390/v14071362
Oppert B., Muszewska A., Steczkiewicz K., Šatović-Vukšić E., Plohl M., Fabrick J.A., Vinokurov K., Koloniuk I., Johnston J.S., Smith T.P.L., Guedes R.N.C., Terra W.R., Ferreira C., Dias R.O., Chaply K.A., et al. (2022) The Genome of Rhyzopertha dominica (Fab.) (Coleoptera: Bostrichidae): Adaptation for Success. Genes 13 : 446.
DOI: 10.3390/genes13030446
Fránová J., Lenz O., Přibylová J., Čmejla R., Valentová L., Koloniuk I. (2021) High Incidence of Strawberry Polerovirus 1 in the Czech Republic and Its Vectors, Genetic Variability and Recombination Viruses 13 : 2487.
DOI: 10.3390/v13122487
Kuhn J.H., Adkins S., Agwanda B., Fránová J., Koloniuk I., et al. (2021) Taxonomic update of phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales Archives of Virology 166 (12) : 3513-3566.
DOI: 10.1007/s00705-021-05143-6
Morina F., Mijovilovich A. E., Koloniuk I., Pěnčík A., Grúz J., Novák O., Küpper H. (2021) Interactions between zinc and Phomopsis longicolla infection in roots of Glycine max Journal of Experimental Botany 72 (8) : 3320–3336.
DOI: 10.1093/jxb/erab052
Petrzik K., Lukavský J., Koloniuk I. (2021) Novel virus on filamentous Arthronema africanum cyanobacterium Microbial Ecology 81 : 454–459.
DOI: 10.1007/s00248-020-01599-2
Petrzik K., Vacek J., Brázdová S., Ševčík R., Koloniuk I. (2021) Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic Archives of Virology 166 (4) : 1171-1175.
DOI: 10.1007/s00705-020-04926-7
Špak J., Koloniuk I., Tzanetakis I.E. (2021) Graft-transmissible diseases of Ribes – pathogens, impact and control Plant Disease 105 : 242-250.
DOI: 10.1094/PDIS-04-20-0759-FE
Koloniuk I., Přibylová J., Fránová J., Špak J. (2020) Genomic characterization of Malus domestica virus A (MdoVA), a novel velarivirus infecting apple Archives of Virology 165 : 479–482.
DOI: 10.1007/s00705-019-04478-5
Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2020) Complete genome sequence of a mite-associated virus obtained by high-throughput sequencing analysis of an apple leaf sample Archives of Virology 165 : 1501-1504.
DOI: 10.1007/s00705-020-04620-8
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I. (2020) Fragaria vesca‑associated virus 1: a new virus related to negeviruses Archives of Virology 165 : 1249–1252.
DOI: 10.1007/s00705-020-04603-9
Přibylová J., Lenz O., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2020) Comparison of the incidence of viruses within germplasm, orchards, and wild cherry trees in the Czech Republic Annals of Applied Biology 176 (2) : 138-146.
DOI: 10.1111/aab.12577
Špak J., Přibylová J., Koloniuk I., Lenz O., Sedlák J., Paprštein F., Jiroutová P. (2020) Testování jabloní na přítomnost virů metodou nové generace sekvenování [Testing apple trees for viruses by the Next Generation Sequencing] Zahradnictví 8 : 35-37.
Špak J., Přibylová J., Petrzik K., Koloniuk I., Kubelková D. (2020) Ribes-infecting viruses – how many and how harmful are they? Acta Horticulture 1277 : 403-408.
DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.57
Tzanetakis I.E., Martin R., Koloniuk I. (2020) Special Issue “Plant Virus Epidemiology and Control” Viruses 12 (3) : 309.
DOI: 10.3390/v12030309
Fránová J., Koloniuk I., Lenz O., Sakalieva D. (2019) Molecular diversity of “Candidatus Phytoplasma mali” strains associated with apple proliferation disease in Bulgarian germplasm collection Folia Microbiologica 64 : 373-382.
DOI: 10.1007/s12223-018-0660-x
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I. (2019) Molecular and Biological Characterization of a New Strawberry Cytorhabdovirus Viruses 11 : 982.
DOI: 10.3390/v11110982
Fránová J., Sarkisová T., Jakešová H., Koloniuk I. (2019) Molecular and biological properties of two putative new cytorhabdoviruses infecting Trifolium pratense Plant Pathology 68 : 1276–1286.
DOI: 10.1111/ppa.13065
Massart S., Chiumenti M., de Jonghe Ch., Glover R., Haegeman A., Koloniuk I., Komínek P., Kreuze J., Kutnjak D., Lotos L., Maclot F., Maliogka V.I., Maree H., Olivier T., Olmos A., Pooggin M., Reynard J.S., Ruiz-García A.B., Šafářová D., Schneeberger P.H.H., Sela N., Turco S., Vainio E.J., Varallyai E., Verdin E., Westenberg M., Brostaux Y., Candresse T. (2019) Virus detection by high-throughput sequencing of small RNAs: large scale performance testing of sequence analysis strategies Phytopathology accepted : DOI: 10.1094/PHYTO-02-18-0067-R
Petrzik K., Koloniuk I., Sehadová H., Sarkisová T. (2019) Chrysoviruses inhabited symbiotic fungi of lichens. Viruses 11 : 1120.
DOI: 10.3390/v11121120

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA