Publications

<<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 315 records
Zhou M., Chen J.J., Vlasák J. (2021) Dentipellicula guyanensis sp. nov. (Hericiaceae, Basidiomycota) from French Guiana Phytotaxa 478 (2): 261–267.
DOI: 10.11646/phytotaxa.478.2.7
Zhou M., Dai Y., Vlasák J., Yuan Y. (2021) Molecular Phylogeny and Global Diversity of the Genus Haploporus (Polyporales, Basidiomycota) Journal of Fungi 7 (2): 96.
DOI: 10.3390/jof7020096
Kuhn J.H., Adkins S., Agwanda B., Fránová J., Koloniuk I., et al. (2021) Taxonomic update of phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales Archives of Virology on-line: DOI: 10.1007/s00705-021-05143-6
Morina F., Mijovilovich A. E., Koloniuk I., Pěnčík A., Grúz J., Novák O., Küpper H. (2021) Interactions between zinc and Phomopsis longicolla infection in roots of Glycine max Journal of Experimental Botany 72 (8): 3320–3336.
DOI: 10.1093/jxb/erab052
Petrzik K. (2021) Phlegiviruses In: Encyclopedia of Virology (Elsevier, 4th edition, Chapter 243) ISBN: 9780128145159: 627-631.
Petrzik K., Brázdová S., Krawczyk K. (2021) Novel Viruses That Lyse Plant and Human Strains of Kosakonia cowanii Viruses 13 (8): 1418.
DOI: 10.3390/v13081418
Petrzik K., Kmoch M., Brázdová S., Ševčík R. (2021) Complete genome sequences of novel Berlinvirus and novel Certrevirus lytic for Pectobacterium sp. causing soft rot and black leg disease of Potato Virus Genes 57 (3): 302-305 .
DOI: 10.1007/s11262-021-01838-9
Petrzik K., Lukavský J., Koloniuk I. (2021) Novel virus on filamentous Arthronema africanum cyanobacterium Microbial Ecology 81: 454–459.
DOI: 10.1007/s00248-020-01599-2
Petrzik K., Vacek J., Brázdová S., Ševčík R., Koloniuk I. (2021) Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic Archives of Virology 166 (4): 1171-1175.
DOI: 10.1007/s00705-020-04926-7
Špak J., Koloniuk I., Tzanetakis I.E. (2021) Graft-transmissible diseases of Ribes – pathogens, impact and control Plant Disease 105: 242-250.
DOI: 10.1094/PDIS-04-20-0759-FE
Spirin V., Volobuev S., Viner I., Miettinen O., Vlasák J., Schoutteten N., Motato-Vásquez V., Kotiranta H., Larsson K.H., Hernawati _ (2021) On Sistotremastrum and similar-looking taxa (Trechisporales, Basidiomycota) Mycological Progress 20: 453–476.
DOI: 10.1007/s11557-021-01682-z
Wang C.G., Vlasák J., Dai Y. (2021) Phylogeny and diversity of Bjerkandera (Polyporales, Basidiomycota), including four new species from South America and Asia MykoKeys 79: 149-172.
DOI: 10.3897/mycokeys.79.63908
Chen P., Du P., Vlasák J., Wu F., Dai Y. (2020) Global diversity and phylogeny of Fuscoporia (Hymenochaetales, Basidiomycota) Mycosphere 11 (1): 1477-1513.
DOI: 10.5943/mycosphere/11/1/10
Du P., Chen Q., Vlasák J. (2020) Fuscoporia ambigua sp. nov., a new species from America and China Phytotaxa 456 (2): 175-185.
DOI: 10.11646/phytotaxa.456.2.5
Kmoch M., Binderová D., Kopačka V., Vacek J., Brázdová S., Petrzik K., Ševčík R. (2020) Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR. Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 217957/2020). Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 27 s. ISBN: 978-80-86940-90-8.


Documents to download:
Certified methodology (pdf)
Kmoch M., Petrzik K., Brázdová S., Kopačka V., Vacek J., Ševčík R. (2020) Využití bakteriofágů při ochraně bramboru proti bakteriím rodu Dickeya Úroda 68(12): 187-191.


Documents to download:
Úroda 12/20 - vědecká příloha časopisu (pdf)
Koloniuk I., Přibylová J., Fránová J., Špak J. (2020) Genomic characterization of Malus domestica virus A (MdoVA), a novel velarivirus infecting apple Archives of Virology 165: 479–482.
DOI: 10.1007/s00705-019-04478-5
Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2020) Complete genome sequence of a mite-associated virus obtained by high-throughput sequencing analysis of an apple leaf sample Archives of Virology 165: 1501-1504.
DOI: 10.1007/s00705-020-04620-8
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I. (2020) Fragaria vesca‑associated virus 1: a new virus related to negeviruses Archives of Virology 165: 1249–1252.
DOI: 10.1007/s00705-020-04603-9
Přibylová J., Lenz O., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2020) Comparison of the incidence of viruses within germplasm, orchards, and wild cherry trees in the Czech Republic Annals of Applied Biology 176 (2): 138-146.
DOI: 10.1111/aab.12577
<<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Plant Molecular Biology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search