Ing. Sára Brázdová

Job Position: PhD student - Plant virology

Contact details

Phone: +420 387 775 549
E-mail: sara.souckova@umbr.cas.cz
Room: 201

Publications
Total found: 14 records
Kmoch M., Vacek J., Loubová V., Petrzik K., Brázdová S., Ševčík R. (2024) Potential of Limestonevirus Bacteriophages for Ecological Control of Dickeya solani Causing Bacterial Potato Blackleg Agriculture 14(3) : 497.
DOI: 10.3390/agriculture14030497
Petrzik K., Brázdová S. (2024) PATENT: Kmen bakteriofága Xe_NED111, přípravek na bázi tohoto kmene bakteriofága a jejich použití proti onemocnění bakteriální skvrnitosti rajčete a papriky Úřad průmyslového vlastnictví patent č. 309960 : PV 2022-395.
Petrzik K., Brázdová S. (2024) PATENT: Kmen bakteriofága Xe_PB119, přípravek na bázi tohoto kmene bakteriofága a jejich použití proti onemocnění bakteriální skvrnitosti rajčete a papriky Úřad průmyslového vlastnictví patent č. 309961 : PV 2022-397.
Koloniuk I., Matyášová A., Brázdová S., Veselá J., Přibylová J., Várallyay E., Várallyay E., Fránová J. (2023) Analysis of Virus-Derived siRNAs in Strawberry Plants Co-Infected with Multiple Viruses and Their Genotypes Plants 12(13) : 2564.
DOI: 10.3390/plants12132564
Neoralová M., Brázdová S., Eichmeier A., Petrzik K. (2023) Complete genome sequence of Xanthomonas phage M29, a new member of Foxunavirus isolated in the Czech Republic Virus Genes 59 : 874–877.
DOI: 10.1007/s11262-023-02027-6
Petrzik K., Brázdová S. (2023) Jojan: a novel virus that lyses Stenotrophomonas maltophilia from dog Virus Genes 59 : 775-780.
DOI: 10.1007/s11262-023-02021-y
Petrzik K., Vacek J., Kmoch M., Binderová D., Brázdová S., Lenz O., Ševčík R. (2023) Field Use of Protective Bacteriophages against Pectinolytic Bacteria of Potato Microorganisms 11 : 620.
DOI: 10.3390/microorganisms11030620
Schönegger D., Marais A., Babalola B.M., Faure C., Lefebvre M., Svanella-Dumas L., Brázdová S., Candresse T. (2023) Carrot populations in France and Spain host a complex virome rich in previously uncharacterized viruses PLoS ONE 18 (8) : e0290108.
DOI: 10.1371/journal.pone.0290108
Koloniuk I., Matyášová A., Brázdová S., Veselá J., Přibylová J., Fránová J., Santiago F.E. (2022) Transmission of Diverse Variants of Strawberry Viruses Is Governed by a Vector Species Viruses 14(7) : 1362.
DOI: 10.3390/v14071362
Petrzik K., Brázdová S., Krawczyk K. (2021) Novel Viruses That Lyse Plant and Human Strains of Kosakonia cowanii Viruses 13 (8) : 1418.
DOI: 10.3390/v13081418
Petrzik K., Kmoch M., Brázdová S., Ševčík R. (2021) Complete genome sequences of novel Berlinvirus and novel Certrevirus lytic for Pectobacterium sp. causing soft rot and black leg disease of Potato Virus Genes 57 (3) : 302-305 .
DOI: 10.1007/s11262-021-01838-9
Petrzik K., Vacek J., Brázdová S., Ševčík R., Koloniuk I. (2021) Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic Archives of Virology 166 (4) : 1171-1175.
DOI: 10.1007/s00705-020-04926-7
Kmoch M., Binderová D., Kopačka V., Vacek J., Brázdová S., Petrzik K., Ševčík R. (2020) Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR. Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 217957/2020). Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 27 s. ISBN: 978-80-86940-90-8.


Documents to download:
Certified methodology (pdf)
Kmoch M., Petrzik K., Brázdová S., Kopačka V., Vacek J., Ševčík R. (2020) Využití bakteriofágů při ochraně bramboru proti bakteriím rodu Dickeya Úroda 68(12) : 187-191.


Documents to download:
Úroda 12/20 - vědecká příloha časopisu (pdf)

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Plant Molecular Biology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search