Ing. Sára Brázdová

Job Position: PhD Student - Plant virology

Contact details

Phone: +420 387 77 5520
E-mail: sara.souckova@umbr.cas.cz
Room: 209

Publications
Total found: 3 records
Petrzik K., Vacek J., Brázdová S., Ševčík R., Koloniuk I. (2021) Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic Archives of Virology accepted :
Kmoch M., Binderová D., Kopačka V., Vacek J., Brázdová S., Petrzik K., Ševčík R. (2020) Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR. Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 217957/2020). Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 27 s. ISBN: 978-80-86940-90-8.


Documents to download:
Certified methodology (pdf)
Kmoch M., Petrzik K., Brázdová S., Kopačka V., Vacek J., Ševčík R. (2020) Využití bakteriofágů při ochraně bramboru proti bakteriím rodu Dickeya Úroda 68(12) : 187-191.


Documents to download:
Úroda 12/20 - vědecká příloha časopisu (pdf)

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Plant Molecular Biology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search