Ing. Jaroslava Přibylová, Ph.D.

Funkce: Vědecký asistent - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775534
E-mail: pribyl@umbr.cas.cz
Místnost: 205

Publikace
Celkem nalezeno: 36 záznamů
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2): 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I., Podrábská K., Špak J. (2016) Multigene Sequence Analysis of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Primrose Yellows Journal of Phytopathology 164: 166-176.
DOI: 10.1111/jph.12442
Petrzik K., Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2016) Complete genome sequence of a currant latent virus (Cheravirus, Secoviridae) Archives of Virology 161: 491-493 .
DOI: 10.1007/s00705-015-2679-5
Petrzik K., Přibylová J., Koloniuk I., Špak J. (2016) Molecular characterization of a novel capillovirus from red currant Archives of Virology 161: 1083-1086.
DOI: 10.1007/s00705-016-2752-8
Lenz O., Marková J., Sarkisová T., Fránová J., Přibylová J. (2015) Discrimination of phytoplasmas using an oligonucleotide microarray targeting rps3, rpl22, and rps19 genes Crop protection 70: 47-52.
DOI: 10.1016/j.cropro.2014.12.013
Petrzik K., Přibylová J., Špak J., Havelka J. (2015) Partial genome sequence of currant latent virus, a new chera-like virus related to Apple latent spherical virus. Journal of General Plant Pathology 81: 142-145.
DOI: 10.1007/s10327-014-0574-7
Přibylová J., Petrzik K., Fránová J., Špak J. (2015) Molecular Characterization of Aster Yellows Subgroup 16SrI-B Phytoplasma in Verbena × hybrida Journal of Phytopathology 163: 664-669.
DOI: 10.1111/jph.12303
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2): 12-15.
Fránová J., Přibylová J., Navrátil M., Šafářová D., Ember I., Kölber M., Cieslinska M., Sűle S., Kamińska K. (2014) Phytoplasma diseases and their vectors in the Czech Republic, Hungary and Poland In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 29-35.
Přibylová J., Špak J., Fránová J. (2014) Phytoplasma infections in Rhododendron hybridum In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 137-142.
Sedlák J., Špak J., Paprštein F., Přibylová J., Svobodová L., Kubelková D. (2014) Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem [certifikovaná metodika] ISBN:
Špak J., Pavingerová D., Přibylová J., Špaková V., Paprštein F., Sedlák J. (2014) Blueberry red ringspot virus Eliminated from Highbush Blueberry by Shoot Tip Culture Plant Protection Science 50: 174-178.
Přibylová J., Špak J. (2013) Dodder transmission of phytoplasmas Methods of Molecular Biology 938: 41-46.
DOI: 10.1007/978-1-62703-089-2_4
Přibylová J., Špak J., Fránová J. (2013) Aster Yellows Subgroup 16SrI-C Phytoplasma in Rhododendron hybridum Journal of Phytopathology 161: 590-593.
DOI: 10.1111/jph.12099
Petrzik K., Přibylová J., Špak J. (2012) Molecular analysis of Gooseberry vein banding associated virus Acta Virologica 56: 119-124.
DOI: 10.4149/av_2012_02_125
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Petrzik K., Špaková V. (2012) Detection of viruses and phytoplasma in Vaccinium sp. in the Czech republic Acta Horticulturae 926: 631-635.
Petrzik K., Přibylová J., Mavric-Pleško I., Špak J. (2011) Complete genome sequences of Blueberry red ringspot virus (Caulimoviridae) isolates from the Czech Republic and Slovenia Archives of Virology 156: 1901-1903.
DOI: 10.1007/s00705-011-1077-x
Přibylová J., Petrzik K., Špak J. (2011) Association of aster yellows subgroup 16SrI-C phytoplasmas with a disease of plant Ribes rubrum Bulletin of Insectology 64: S65-S66.
Sedlák J., Paprštein F., Špak J., Přibylová J., Svobodová L. (2011) Ozdravování odrůd rybízu / Sanitation of currant cultivars Vědecké práce ovocnářské 22: 195-201.
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Petrzik K., Špaková V. (2011) Výskyt viru červené kroužkovitosti borůvky na kanadské borůvce Zahradnictví 1: 62-63.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA