Přednášky

Níže uvedené kurzy jsou vyučovány pracovníky ÚMBRu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Advanced methods of molecular biology (anglicky) (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: Mgr. Iva Mozgová, PhD. (1 cvičení)

Bioinorganic Chemistry & Biophysics of Plants I (anglicky) (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: prof. Hendrik Küpper, Ph.D.

Biologie rostlinné buňky (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: Mgr. Iva Mozgová, PhD. (3 přednášky)

Biologie virů a jednobuněčných organismů v kontextu školního kurikula (Pedagogická fakulta)
vyučující: Mgr. Ondřej Lenz, PhD.

Epigenetika a regulace genové exprese (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: Mgr. Iva Mozgová, PhD. (3 přednášky)

Genové inženýrství rostlin (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: Ing. Tomáš Kocábek, Ph.D.

Rostlinná virologie (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: prof. ing. Josef Špak, CSc.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA