Publikace

<<...4546474849...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 983 záznamů
Špak J., Kubelková D., Fránová J. (1997) Occurrence of nepoviruses on Rubus species in the Czech Republic Acta virologica 41: 177-179.
Tříska J., Elhottová D., Šantrůčková H., Květoň J., Šantrůček J., Šimková M. (1997) Rhizosphere microflora of winter wheat plants cultivated under elevated CO2 Plant and Soil 197: 251-259.
Vitha S., Baluška F., Mews M., Volkmann D. (1997) Immunofluorescence detection of F-actin on low melting point wax sections from plant tissues Journal of Histochemistry and Cytochemistry 45: 89-95.
Vitha S., Yang M., Bourett T., Caspar T., Sack F. (1997) Gravitropism and tissue-specific phenotypes in plastid starch and sedimentation in the Arabidopsis sex1 mutant Plant Physiology 114: 311.
Vitha S., Yang M., Sack F. (1997) Restoration by light of hypocotyl gravitropism in a starch-deficient mutant of Nicotiana correlates with amyloplast sedimentation Plant Physiology 114: 134.
Beneš K., Vitha S., Michalová M. (1996) The influence of freezing/defreezing procedure on the activity of beta-glucuronidase in tissues of transgenic plants Histochemical Journal 28: 308.
Fránová J., Vibio M., Bertaccini A. (1996) Electron microscopy and molecular identification of phytoplasmas associated with strawberry green petals in the Czech Republic European journal of plant pathology 102: 831-836.
Gualberti G., Doležel J., Macas J., Lucretti S. (1996) Preparation of pea (Pisum sativum L.) chromosome and nucleus suspensions from single root tips Theoretical and Applied Genetics 92: 744-751.
Hlinková E., Ondřej M. (1996) Characteristics of transgenic tobacco plants carrying phytohormone synthesis T-DNA genes Biologia 51: 43-48.
Kocábek T. (1996) Inzerční mutageneze a její význam pro klonování rostlinných genů Biologické Listy 61: 161-176.
Kocábek T., Rakouský S., Vlasák J. (1996) Construction and use of a new T-DNA tagging vector Biologia 51: 25-26.
Küpper F. C., Küpper H., Spiller M. (1996) Eine aggressive Wasserpflanze aus Australien und Neuseeland: Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Floristische Rundbriefe 30: 24-29.
Küpper H., Küpper F. C., Spiller M. (1996) Environmental relevance of heavy metal substituted chlorophylls using the example of submersed water plants Journal of Experimental Botany 47: 259-266.
DOI: 10.1093/jxb/47.2.259
Lipavská H., Voráčková Z., Konečný P. (1996) The relationship between the levels of edogenous nonstructural carbohydrates and the transfer efficiency of in vitro grown plants to ex vitro conditions Biologia 51: 84.
Macas J., Gualberti G., Nouzová M., Samec P., Lucretti S., Doležel J. (1996) Construction of chromosome-specific DNA libraries covering the whole genome of field bean (Vicia faba L) Chromosome Research 4: 531-539.
Matoušek J., Trněná L. (1996) 7 SL RNA palymorphism in hop (Humulus lupulus L.) Rostlinná  výroba 42: 173-177.
Matoušek J., Trněná L., Dědič P., Ptáček J., Krejčová J. (1996) PCR amplification and analysis of potato virus S (PVS) coat protein region as a source for anti-PVS antisense RNA system Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 12: 43-52.
Mráz I., Fránová J., Šíp M. (1996) Diagnosis of strawbery vein banding virus a nonradioactive probe Acta virologica 40: 139-141.
Neumann P. (1996) Statistical evaluation of the effect of individual heat shock parameters on the effectiveness of triploidy induction in rainbow trout (Oncorhynchus mydiss WALBAUM, 1792) Bulletin VÚRH Vodňany 32: 32-38.
Ondřej M. (1996) Transgenní rostliny, prostředí a šlechtění Informační listy genetické společnosti G. Mendela 17: 11-14.
<<...4546474849...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA