Doc. MSc. Michael Wrzaczek, PhD.

Funkce: Vedoucí oddělení - Molekulární signalizace rostlin

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 514; +420 387 775 518
E-mail: michael.wrzaczek@umbr.cas.cz
Místnost: 125, 247

Popis

Podrobnější informace a Curriculum vitae v anglické verzi stránek.

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
Castro B, Citterico M, Kimura S, Stevens DM, Wrzaczek M., Coaker GL (2021) Stress-induced reactive oxygen species compartmentalization, perception and signalling Nature Plants 7 : 403-412.
DOI: 10.1038/s41477-021-00887-0

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA