Výroční zprávy

Počínaje rokem 2013 jsou výroční zprávy ÚMBR součástí Výroční zprávy Biologického centra.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA