Granty / projekty

Rostlinná virologie

Projekt: Interakce virových genotypů, jejich přenos hmyzem a reakce hostitele během koinfekce jedné rostliny GJ19-22187Y 
Řešitel: Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D. 
Roky: 2019-2022

Projekt: Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy QK1920245
Řešitel: Dr. Ing. Jana Fránová
Roky: 2019-2021

Projekt: Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů QK1910065
Řešitel: prof., RNDr. Josef Špak, DrSc.
Roky: 2019-2023

Projekt: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím QK1910028
Řešitel: prof.RNDr. Karel Petzik, CSc.
Roky: 2019-2022

Projekt:  Selekce virulentního fága ke kmenům Xanthomonas infikujícím rajčata podprojekt TP01010022
Řešitel: prof.RNDr. Karel Petzik, CSc.
Roky: 2020-2022

Projekt: Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku TO01000295​
Řešitel: Dr. Ing. Jana Fránová
Roky: 2021-2024


Fotosyntéza

Projekt: Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku 18-14704S
Řešitel: Ing. Marie Hronková, Ph.D.
Roky: 2018-2020

Projekt: Interakce mezi pigmenty pro účinný sběr světla a fotoprotekci ve fotosyntéze 20-01159S
Řešitel: RNDr. David Bína, Ph.D.
Roky: 2020-2022


Molekulární cytogenetika

Projekt: Studium vzniku a evoluce satelitní DNA v genomech rostlin s využitím extrémně dlouhých sekvenačních čtení 20-24252S
Řešitel: RNDr. Jiří Macas, Ph.D.
Roky: 2020-2022

Projekt: Změny ve složení a struktuře kintochoru spojené se vznikem holocentrických chromozómů 20-25440S​
Řešitel: Ing. Pavel Neumann, Ph.D.
Roky: 2020-2022

Projekt: ELIXIR-CZ: Budování kapacit CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777
Řešitel: Ing. Petr Novák, Ph.D.
Roky: 2017-2021

 

Biofyzika a biochemie rostlin

Projekt: Kovy, rostliny, lidé - KOROLID EF15_003/0000336
Řešitel: prof. Dr. Hendrik Küpper (prof. Ing. Josef Špak, DrSc. )
Roky: 2016-2023

Projekt: Trace Metal Metabolism in Plants - PLANTMETALS CA19116​
Řešitel: prof. Dr. Hendrik Küpper (Dr. Filis Morina)
Roky: 2020-2024

Projekt: Roles of apoplastic and symplastic transport in cadmium and zinc uptake in the Cd/Zn hyperaccumulator Sedum alfredii NSFC-21-05
Řešitel: prof. Dr. Hendrik Küpper (Dr. Filis Morina; Prof. Qi Tao)
Roky: 2022-2023

Projekt: Isotope Fingerprints for Deciphering the Role of Chelating Thiols to separate Zinc from Cadmium in Plants (IsoThiolPrint)
Spolu-řešitel: prof. Dr. Hendrik Küpper 
Roky: 2022-2026

 

 


Epigenetika rostlin

Projekt: Vliv struktury chromatinu na světelnou aklimaci u Arabidopsis thaliana LTC19050​
Řešitel: Mgr. Iva Mozgová, Ph.D.
Roky: 2019-2021

Projekt: Co-option of PRC2 repression for the evolution of multicellularity ERC-CZ AVCR​
Řešitel: Mgr. Iva Mozgová, Ph.D.
Roky: 2019-2023

Projekt: Prémie Lumina quaeruntur
Řešitel: Mgr. Iva Mozgová, Ph.D.
Roky: 2020-2024

Projekt: EvoPWO: Evolution of plant PWO proteins and their function: a synthetic biology approach MSCA IF, 101026898
Řešitel: Dr. Ahamed Khan
Roky: 2021-2023

Projekt: RPAAL: The role of Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) in plant acclimation to ambient light MSCA IF, 101025853
Řešitel: Dr. Mingxi Zhou
Roky: 2021-2023

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA