Přednášky

Níže uvedené kurzy jsou vyučovány pracovníky ÚMBRu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Struktura a funkce rostlinné RNA (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.

Molekulární genetika rostlinných virů (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.

Molekulární základy dědičnosti s mikrobiologií a virologií (Pedagogická fakulta)
vyučující: prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
materiály ke stažení: Horizontální přenos genů

Rostlinná virologie (Přírodovědecká fakulta)
vyučující: prof. ing. Josef Špak, CSc.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA