Výzkum

Oddělení rostlinné virologie se zabývá výzkumem molekulárních patogenů rostlin - virů, fytoplazem a bakterií.

Viry

 • Vývoj nových molekulárních metod pro detekci virů - real-time PCR, mikročipy (microarrays)
 • Hledání nových, dosud nepopsaných virů
 • Přenos a množení virů v laboratorních hostitelských rostlinách
 • Imunizace a příprava antisér proti přírodním i rekombinantním virovým proteinům
 • Zjišťování virů pomocí metod založených na detekci nukleové kyseliny a ELISA testů
 • Analýza a exprese virových genomů
 • Studie molekulární variability a evoluce comovirů
 • Vyhledávání, identifikace a sekvenování genomu bakteriofágů a jejich využití při ochraně rostlin
 • Exprese fágových lytických enzymů jako prostředek proti bakteriím rezistentním k antibiotikům
 • dr. I.Koloniuk a prof. K.Petrzik jsou, pořadě, členy studijní skupiny pro Hypoviry a studijní skupiny pro Secoviry Mezinárodní komise pro taxonomii virů (ICTV)
 • prof. K.Petrzik je sekčním editorem časopisu Virus Genes (Springer)

 

Fytoplazmy

 • Detekce, identifikace a charakterizace fytoplazem pomocí PCR amplifikace, RFLP analýzy, sekvenování vybraných genů, přenosu na barvínek a pozorování v elektronovém mikroskopu
 • Vývoj nových molekulárních metod pro detekci fytoplazem - mikročipy (microarrays)
 • Studie výskytu fytoplazem a jejich variability
 • Hledání a analýza genomů fytoplazmových plazmidů

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA