Výzkum

Oddělení fotosyntézy studuje molekulární mechanizmy primárních procesů absorbce světla a energetické přeměny, strukturu proteinových komplexů fotosyntetických pigmentů a interakci rostlin s jejich prostředím při regulaci výměny plynů a fixaci CO2.

Molekulární mechanizmy fotosyntézy

  • Izolace reakčních center fotosystému II
  • Lokalizace primárních pigmentů fotosystému II
  • Výzkum alternativních dárců elektronů a procesů, které chrání reakční centrum během nadměrného ozáření
  • Analýza procesů na fotosyntetické membráně růžových (purple) bakterií

Metabolizmus CO2

  • Výměna a vedení plynů v listech na úrovni stomat a mezofylu
  • Charakteristika změn vodivosti v závislosti na koncentraci okolního CO2

Struktura fotosyntetického aparátu

  • Metody založené na transmisní elektronové mikroskopii a metodě "single particle averaging"
  • Vztahy mezi strukturou a funkcí fotosyntetického aparátu u různých rostlin, řas a bakterií

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA