Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775531; 420387775521
E-mail: koloniuk@umbr.cas.cz
Místnost: 202, 220

Popis

Postdokorand otevřel novou výzkumnou problematiku - výzkum mykovirů ve fytopatogenních a entomopatogenních houbách, na kterém nyní pracují tři vědečtí pracovníci a jeden doktorand. Byly testovány desítky vzorků hub na přítomnost RNA virů, v úzké spolupráci s University of Kentucky byl v patogenní houbě Phomopsis longicolla identifikován nový virus a byla zjištěna jeho genomová sekvence. Dále je chystána detailní analýza vlivu tohoto viru na transkriptom hostitele. 

Publikace
Celkem nalezeno: 17 záznamů
Hrabáková L., Koloniuk I., Petrzik K. (2017) Phomopsis longicolla RNA virus 1 - Novel virus at the edge of myco- and plant viruses Virology 506: 14-18.
DOI: 10.1016/j.virol.2017.03.003
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2): 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Fránová J., de Sousa E., Koloniuk I., Mimoso C., Matos J., Cardoso F., Contaldo N., Paltrinieri S., Bertaccini A. (2016) Multigene characterization of a new ‘Candidatus Phytoplasma rubi’-related strain associated with blackberry witches’ broom International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66: 1438-1446.
DOI: 10.1099/ijsem.0.000871
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I., Podrábská K., Špak J. (2016) Multigene Sequence Analysis of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Primrose Yellows Journal of Phytopathology 164: 166-176.
DOI: 10.1111/jph.12442
Petrzik K., Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2016) Complete genome sequence of a currant latent virus (Cheravirus, Secoviridae) Archives of Virology 161: 491-493 .
DOI: 10.1007/s00705-015-2679-5
Petrzik K., Koloniuk I., Sarkisová T., Číhal L. (2016) Detection of herbaceous-plant pararetrovirus in lichen herbarium samples Acta Virologica 60 (2): 196-200.
DOI: 10.4149/av_2016_02_196
Petrzik K., Koloniuk I., Sarkisová T., Hrabáková L. (2016) Detection and genome sequence of a new betapartitivirus joined with Cucurbitaria piceae Borthw. fungus causing bud blight of spruce in the Czech Republic Archives of Virology 161 (5): 1405-1409.
DOI: 10.1007/s00705-015-2692-8
Petrzik K., Přibylová J., Koloniuk I., Špak J. (2016) Molecular characterization of a novel capillovirus from red currant Archives of Virology 161: 1083-1086.
DOI: 10.1007/s00705-016-2752-8
Petrzik K., Sarkisová T., Starý J., Koloniuk I., Hrabáková L., Kubešová O. (2016) Molecular characterization of a new monopartite dsRNA mycovirus from mycorrhizal Thelephora terrestris (Ehrh.) and its detection in soil oribatid mites (Acari: Oribatida) Virology 489: 12-19.
DOI: 10.1016/j.virol.2015.11.009
Koloniuk I., Hrabáková L., Petrzik K. (2015) Molecular characterization of a novel amalgavirus from the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Archives of Virology 160 (6): 1585-1588.
DOI: 10.1007/s00705-015-2416-0
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2): 12-15.
Koloniuk I., El-Habbak M.H., Petrzik K., Ghabrial S.A. (2014) Complete genome sequence of a novel hypovirus infecting Phomopsis longicolla Archives of Virology (on-line): DOI: 10.1007/s00705-014-1992-8
Koloniuk I., Hrabáková L., Petrzik K. (2014) The complete mitochondrial genome of the phytopathogenic fungus Phomopsis longicolla Mitochondrial DNA on-line: DOI: 10.3109/19401736.2014.989513
Koloniuk I., Petrzik K. (2012) Phylogenetic and serological analysis of Turnip ringspot virus and Radish mosaic virus isolates Archives of Virology 157: 503-507.
DOI: 10.1007/s00705-011-1186-6
Petrzik K., Koloniuk I. (2010) Emerging viruses in the genus Comovirus Virus Genes 40: 290-292.
DOI: 10.1007/s11262-009-0443-1
Koloniuk I., Petrzik K. (2009) Complete genome sequence of turnip ringspot virus Archives of Virology 154: 1851-1853.
DOI: 10.1007/s00705-009-0511-9
Koloniuk I., Špak J., Petrzik K. (2008) Turnip ringspot virus recognized on Chinese cabbage in Russia European journal of plant pathology 122: 447-450.
DOI: 10.1007/s10658-008-9283-4

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA