Mgr. Igor Koloniuk, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775531; 420387775521
E-mail: koloniuk@umbr.cas.cz
Místnost: 202, 220

Popis

Postdokorand otevřel novou výzkumnou problematiku - výzkum mykovirů ve fytopatogenních a entomopatogenních houbách, na kterém nyní pracují tři vědečtí pracovníci a jeden doktorand. Byly testovány desítky vzorků hub na přítomnost RNA virů, v úzké spolupráci s University of Kentucky byl v patogenní houbě Phomopsis longicolla identifikován nový virus a byla zjištěna jeho genomová sekvence. Dále je chystána detailní analýza vlivu tohoto viru na transkriptom hostitele. 

Publikace
Celkem nalezeno: 20 záznamů
Fránová J., Lenz O., Přibylová J., Špak J., Koloniuk I., Suchá J., Paprštein F. (2018) “Candidatus Phytoplasma asteris” and “Candidatus Phytoplasma mali” strains infecting sweet and sour cherry in the Czech Republic Journal of Phytopathology 166 : 59-66.
DOI: 10.1111/jph.12661
Hrabáková L., Grum-Grzymailo Alexey, Koloniuk I., Debets Alfons, Sarkisová T., Petrzik K. (2017) The alkalophilic fungus Sodiomyces alkalinus hosts beta- and gammapartitiviruses together with a new fusarivirus PLoS ONE 12 (11) : e0187799.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187799
Hrabáková L., Koloniuk I., Petrzik K. (2017) Phomopsis longicolla RNA virus 1 - Novel virus at the edge of myco- and plant viruses Virology 506 : 14-18.
DOI: 10.1016/j.virol.2017.03.003
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2) : 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Špak J., Přibylová J., Šafářová D., Lenz O., Koloniuk I., Navrátil M., Fránová J., Špaková V., Paprštein F. (2017) Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm Plant protection science 53 (4) : 195-200.
DOI: 10.17221/160/2016-PPS
Fránová J., de Sousa E., Koloniuk I., Mimoso C., Matos J., Cardoso F., Contaldo N., Paltrinieri S., Bertaccini A. (2016) Multigene characterization of a new ‘Candidatus Phytoplasma rubi’-related strain associated with blackberry witches’ broom International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66 : 1438-1446.
DOI: 10.1099/ijsem.0.000871
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I., Podrábská K., Špak J. (2016) Multigene Sequence Analysis of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Primrose Yellows Journal of Phytopathology 164 : 166-176.
DOI: 10.1111/jph.12442
Petrzik K., Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2016) Complete genome sequence of a currant latent virus (Cheravirus, Secoviridae) Archives of Virology 161 : 491-493 .
DOI: 10.1007/s00705-015-2679-5
Petrzik K., Koloniuk I., Sarkisová T., Číhal L. (2016) Detection of herbaceous-plant pararetrovirus in lichen herbarium samples Acta Virologica 60 (2) : 196-200.
DOI: 10.4149/av_2016_02_196
Petrzik K., Koloniuk I., Sarkisová T., Hrabáková L. (2016) Detection and genome sequence of a new betapartitivirus joined with Cucurbitaria piceae Borthw. fungus causing bud blight of spruce in the Czech Republic Archives of Virology 161 (5) : 1405-1409.
DOI: 10.1007/s00705-015-2692-8
Petrzik K., Přibylová J., Koloniuk I., Špak J. (2016) Molecular characterization of a novel capillovirus from red currant Archives of Virology 161 : 1083-1086.
DOI: 10.1007/s00705-016-2752-8
Petrzik K., Sarkisová T., Starý J., Koloniuk I., Hrabáková L., Kubešová O. (2016) Molecular characterization of a new monopartite dsRNA mycovirus from mycorrhizal Thelephora terrestris (Ehrh.) and its detection in soil oribatid mites (Acari: Oribatida) Virology 489 : 12-19.
DOI: 10.1016/j.virol.2015.11.009
Koloniuk I., Hrabáková L., Petrzik K. (2015) Molecular characterization of a novel amalgavirus from the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Archives of Virology 160 (6) : 1585-1588.
DOI: 10.1007/s00705-015-2416-0
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2) : 12-15.
Koloniuk I., El-Habbak M., Petrzik K., Ghabrial S. (2014) Complete genome sequence of a novel hypovirus infecting Phomopsis longicolla Archives of Virology (on-line) : DOI: 10.1007/s00705-014-1992-8
Koloniuk I., Hrabáková L., Petrzik K. (2014) The complete mitochondrial genome of the phytopathogenic fungus Phomopsis longicolla Mitochondrial DNA on-line : DOI: 10.3109/19401736.2014.989513
Koloniuk I., Petrzik K. (2012) Phylogenetic and serological analysis of Turnip ringspot virus and Radish mosaic virus isolates Archives of Virology 157 : 503-507.
DOI: 10.1007/s00705-011-1186-6
Petrzik K., Koloniuk I. (2010) Emerging viruses in the genus Comovirus Virus Genes 40 : 290-292.
DOI: 10.1007/s11262-009-0443-1
Koloniuk I., Petrzik K. (2009) Complete genome sequence of turnip ringspot virus Archives of Virology 154 : 1851-1853.
DOI: 10.1007/s00705-009-0511-9
Koloniuk I., Špak J., Petrzik K. (2008) Turnip ringspot virus recognized on Chinese cabbage in Russia European journal of plant pathology 122 : 447-450.
DOI: 10.1007/s10658-008-9283-4

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA