RNDr. Radek Litvín, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení - Fotosyntéza

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 522
E-mail: litvin@umbr.cas.cz
Místnost: 222

Popis

Hlavní výzkumné zájmy

  • Diverzita a evoluce proteinů obsahujících chlorofyl – fotosyntetické organismy používají pozoruhodně různorodé světlosběrné proteiny. Evoluce těchto proteinů je často složitá a ne vždy nesouhlasí s evoluční historií fotosyntetických organismů.
  • Funkce proteinů obsahujících chlorofyl – fyzikální vlastnosti světlosběrných proteinů jsou na nejvyšší úrovni velmi podobné, i když se tyto proteiny odlišují typem použitých pigmentů (chlorofylů a karotenoidů). To je zajištěno strukturou proteinů, které jsou schopny modifikovat fyzikální vlastnosti pigmentů.
  • Vztah mezi vlastnostmi fotosyntetických proteinů a ekologií fotosyntetických organismů – světlosběrné proteiny s chlorofylem stojí na začátku složitých metabolických drah jejichž výsledkem je přežití fotosyntetického organismu. Jaký vliv má schopnost zachycovat světlo určité barvy na schopnost přežití fotosyntetických organismů a naopak - jaký vliv má životní prostředí těchto organismů na vlastnosti jejich světlosběrných proteinů?
  • Fotoochranné mechanismy fotosyntetických organismů – schopnost zachycovat energii světla je potřeba pečlivě regulovat, aby nedocházelo k poškození způsobeném excitovanými molekulami chlorofylu.

Publikace
Celkem nalezeno: 38 záznamů
Khan T, Litvín R., Šebelík V., Polívka T. (2021) Excited-State Evolution of Keto-Carotenoids after Excess Energy Excitation in the UV Region ChemPhysChem 22 : 471-480.
DOI: 10.1002/cphc.202000982
Adamec F., Farci D, Bína D., Litvín R., Khan T, Fuciman M., Piano D, Polívka T. (2020) Photophysics of deinoxanthin, the keto-carotenoid bound to the main S-layer unit of Deinococcus radiodurans Photochemical and Photobiological Sciences 19 : 495-503.
DOI: 10.1039/D0PP00031K
Staleva-Musto H., Kuznetsova V., Bína D., Litvín R., Polívka T. (2020) Intramolecular charge‑transfer state of carotenoids siphonaxanthin and siphonein: function of non‑conjugated acyl‑oxy group Photosynthesis Research 144 : 127-135.
DOI: 10.1007/s11120-019-00694-x
Streckaite S., Macernis M., Li F., Kuthanová Trsková E., Litvín R., Yang C., Pascal A.A., Valkunas L., Robert B., Llansola-Portoles M. (2020) Modeling Dynamic Conformations of Organic Molecules: Alkyne Carotenoids in Solution Journal of Physical Chemistry A 124 : 2792-2801.
DOI: 10.1021/acs.jpca.9b11536
Vinklárek I.S., Bína D., Malina T., Collins A.M., Litvín R., Alster J., Pšenčík J. (2020) Triplet state quenching of bacteriochlorophyll c aggregates in a protein-free environment of a chlorosome interior Chemical Physics 529 : DOI: 10.1016/j.chemphys.2019.110542
Bína D., Durchan M., Kuznetsova V., Vácha F., Litvín R., Polívka T. (2019) Energy transfer dynamics in a red-shifted violaxanthin-chlorophyll a light-harvesting complex Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1860 (2) : 111-120.
DOI: 10.1016/j.bbabio.2018.11.006
Litvín R., Bína D., Herbstová M., Pazderník M., Kotabová E., Gardian Z., Trtílek M., Prášil O., Vácha F. (2019) Red-shifted light-harvesting system of freshwater eukaryotic alga Trachydiscus minutus (Eustigmatophyta, Stramenopila) Photosynthesis Research 142 (2) : 137-151.
DOI: 10.1007/s11120-019-00662-5
Staleva-Musto H., West R.G., Trathnigg M., Bína D., Litvín R., Polívka T. (2019) Carotenoid-chlorophyll energy transfer in the fucoxanthin-chlorophyll complex binding a fucoxanthin acyloxy derivative Faraday Discussions 216 : 460-475.
DOI: 10.1039/C8FD00193F
Khoroshyy P., Bína D., Gardian Z., Litvín R., Alster J., Pšenčík J. (2018) Quenching of chlorophyll triplet states by carotenoids in algal light-harvesting complexes related to fucoxanthin-chlorophyll protein Photosynthesis Research 135 : 213–225.
DOI: 10.1007/s11120-017-0416-5
Šlouf V., Keşan G., Litvín R., Swainsbury D.J.K., Martin E., Hunter C., Polívka T. (2018) Carotenoid to bacteriochlorophyll energy transfer in the RC--LH1--PufX complex from Rhodobacter sphaeroides containing the extended conjugation keto-carotenoid diketospirilloxanthin Photosynthesis Research 135 : 33–43.
DOI: 10.1007/s11120-017-0397-4
Staleva-Musto H., Kuznetsova V., West R.G., Keşan G., Minofar B., Fuciman M., Bína D., Litvín R., Polívka T. (2018) Non-Conjugated Acyloxy Group Deactivates the Intramolecular Charge Transfer State in the Carotenoid Fucoxanthin The Journal of Physical Chemistry B 122 (11) : 2922-2930.
DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b00743
Streckaite S., Gardian Z., Li F., Litvín R., Pascal A.A., Robert B., Llansola-Portoles M. (2018) Pigment configuration in the light-harvesting protein of the xanthophyte alga Xanthonema debile Photosynthesis Research 138 (2) : 139-148.
DOI: 10.1007/s11120-018-0557-1
West R.G., Bína D., Fuciman M., Kuznetsova V., Litvín R., Polívka T. (2018) Ultrafast multi-pulse transient absorption spectroscopy of fucoxanthin chlorophyll a protein from Phaeodactylum tricornutum Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1859 : 357-365.
DOI: 10.1016/j.bbabio.2018.02.011
Bína D., Bouda K., Litvín R. (2017) A two-component nonphotochemical fluorescence quenching in eustigmatophyte algae Photosynthesis Research 131 : 65-77.
DOI: 10.1007/s11120-016-0299-x
Bína D., Herbstová M., Gardian Z., Litvín R. (2017) Modular antenna of photosystem I in secondary plastids of red algal origin: a Nannochloropsis oceanica case study Photosynthesis Research 131 (3) : 255-266.
DOI: 10.1007/s11120-016-0315-1
Herbstová M., Bína D., Kaňa R., Vácha F., Litvín R. (2017) Red-light phenotype in a marine diatom involves a specialized oligomeric red-shifted antenna and altered cell morphology Scientific Reports 7 : 11976.
DOI: 10.1038/s41598-017-12247-0
Kuznetsova V., Chábera P., Litvín R., Polívka T., Fuciman M. (2017) Effect of Isomerization on Excited-State Dynamics of the Carotenoid Fucoxanthin The Journal of Physical Chemistry B 127 (17) : 4438-4447.
DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b02526
Llansola-Portoles M., Litvín R., Ilioaia C., Pascal A., Bína D., Robert B. (2017) Pigment structure in the violaxanthin--chlorophyll-a-binding protein VCP Photosynthesis Research 134(1) : 51-58.
DOI: 10.1007/s11120-017-0407-6
Bína D., Gardian Z., Vácha F., Litvín R. (2016) Native FMO-reaction center supercomplex in green sulfur bacteria: an electron microscopy study Photosynthesis Research 128 (1) : 93-102.
DOI: 10.1007/s11120-015-0205-y
Bína D., Herbstová M., Gardian Z., Vácha F., Litvín R. (2016) Novel structural aspect of the diatom thylakoid membrane: lateral segregation of photosystem I under red-enhanced illumination Scientific Reports 6 : 25583.
DOI: 10.1038/srep25583

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA