Datum: 12.05.2023

Prof. Špak obdržel stříbrnou medaili České akademie zemědělských věd

Stříbrnou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru obdržel 9. května od České akademie zemědělských věd Prof. Ing. Josef Špak, DrSc, který se v laboratoři rostlinné virologie Ústavu molekulární biologie rostlin dlouhodobě věnuje výzkumu rostlinných virů, viroidů a fytoplazem a jejich vektorů.

Dne 9. 5. 2023 se konalo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV) v aule Mendelovy univerzity v Brně. Již pravidelně jsou v rámci plenárních zasedání členů ČAZV předávána také ocenění ČAZV významným osobnostem za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.

Druhé nejvyšší ocenění ČAZV, stříbrná medaile za přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, byla udělena prof. Ing. Josefu Špakovi, DrSc., členu odboru rostlinolékařství ČAZV. Prof. Špak (oddělení Virologie, ÚMBR BC) se dlouhodobě věnuje výzkumu rostlinných virů, viroidů a fytoplazem a jejich vektorů. Reprezentoval AV ČR řadu let v Meziresortní komisi MZe ČR pro aplikovaný zemědělský výzkum, byl členem Virologické komise MZe ČR a 10 let působil v redakční radě časopisu Plant Protection Science, vydávaného ČAZV.

ČAZV je odbornou a společenskou institucí a vědeckým poradním orgánem Ministerstva zemědělství ČR. Soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. Za zemědělský výzkum jsou považovány obory přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, zpracování a užití zemědělských a lesních produktů a surovin, výživy obyvatel a kvality potravin, ochrany zdraví zvířat a rostlin, ochrany a využívání základních přírodních zdrojů, půdy a vody, tvorby krajiny a rozvoje venkovského prostoru jako celku, vzdělávací činnosti a osvěty. V tomto smyslu její činnost přesahuje rámec působnosti několika ministerstev i jednotlivých vědních oborů.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA