Datum: 14.02.2023

MSCA stipendia mají velký přínos pro Biologické centrum

Výzkumná skupina Ivy Mozgové na Ústavu molekulární biologie rostlin hostí nyní najednou čtyři postdoktorské stipendisty financované programem MSCA. Ahamed Khan a Mingxi Zhou jsou MSCA stipendisty od dubna 2021. V lednu 2023 k nim přibyli ERA Fellow Rafał Krela (MSCA postdoktorské stipendium pro widening země) a Fatemeh Aflaki s MSCA-CZ stipendiem financovaným MŠMT z OPJAK. Čtyři mladí výzkumníci ze čtyř různých zemí získali pro Biologické centrum čtyři výzkumná stipendia ve výši 15 milionů Kč.

"Všechny postdoky, kteří nově přicházejí do mé výzkumné skupiny, podporuji si zkusit podat MSCA nebo jiný stipendijní grant", vysvětluje Iva Mozgová. "Má to mnoho předností. Postdoci hned na začátku dobře definují svůj výzkumný projekt. Ten samozřejmě musí zapadat do výzkumného záměru laboratoře, ale je do značné míry směrován zájmem a zkušenostmi výzkumníka. Psaním projektové žádosti získávají postdoci zkušenost formulovat výzkumné otázky a plánovat laboratorní experimenty. Pokud v těžké mezinárodní konkurenci uspějí a grant dostanou, získávají důležitý bod do svého životopisu, větší vědeckou nezávislost a velmi atraktivní plat. Za to vynaložené úsilí, energii a čas to určitě stojí. Zvlášť, když v případě projektů MSCA na jednu podanou projektovou žádost existují tři zdroje financování," uzavírá Iva Mozgová.

Čerstvý ERA Fellow Rafał Krela se zaměřuje na funkci epigenetického represoru Polycomb u zelených řas. Své zkušenosti s přípravou MSCA projektu popisuje takto: „Psaní a podání návrhu mého projektu bylo rozhodně poučením. Bylo to náročné. Musel jsem být velmi stručný a přesný v používání správných klíčových slov a vždy dbát na to, abych uvedl všechny potřebné informace podle hodnotícího klíče, zatímco samotné hodnocení je spíše nejasné. Bylo také důležité kriticky přemýšlet o tom, jak strukturovat návrh, a ujistit se, že své myšlenky sděluji jasným a snadno srozumitelným způsobem. Rozhodující byla pomoc a rady od lidí se zkušenostmi s vytvářením úspěšných návrhů MSCA – jak v laboratoři Ivy Mozgové, tak spolupracovníků, s dodatečnou zpětnou vazbou od polských a českých národních kontaktních míst. Byla to skvělá příležitost procvičit si psaní, formulovat dobré výzkumné otázky a navrhovat experimentální přístupy, které na tyto otázky odpoví.“

Jaká jsou Rafałova očekávání od projektu MSCA? „Těším se na to, že si rozšířím nejen své dovednosti v technikách molekulární biologie a znalosti z epigenetiky rostlin, ale také profesně porostu jako vědec díky spolupráci s řadou multidisciplinárních výzkumníků, budu šířit vědecké výsledky širokému publiku během konferencí a získám nové zkušenosti s podáváním žádostí a řízením projektů. Doufám, že výsledky mého projektu poskytnou nový pohled na pochopení evoluce a funkcí epigenetických mechanismů u rostlin a zelených řas. Celkově doufám, že na konci projektu budu o něco moudřejší než na jeho začátku.“

Postdoktorští stipendisté MSCA programu z výzkumné skupiny Ivy Mozgové.

MSCA stipendisté Ahamed Khan a Mingxi Zhou budou prezentovat výsledky svých dvouletých MSCA projektů ve čtvrtek 30. března 2023 od 13:30 v posluchárně B1 v rámci nové série rostlinných seminářů pořádaných Biologickým centrem. Aktuální program seminářů najdete zde: https://www.umbr.cas.cz/cz/seminare/

 Ahamed Khan a Mingxi Zhou v předchozím článku:

https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5947-biologicke-centrum-hosti-dva-drzitele-grantu-msca/

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoktorské fellowshipy (MSCA PF) podporují kariérní rozvoj a vzdělávání výzkumných pracovníků ve všech vědních oborech prostřednictvím mezinárodní a mezioborové mobility. Evropské granty (European Fellowships) umožňují 1-2 letý pobyt kdekoli v Evropě. Žádat mohou výzkumníci do 8 let od získání doktorského titulu. MSCA stipendium zahrnuje příspěvky na živobytí, příspěvky na mobilitu, rodinné příspěvky, náklady na výzkum a školení a administrativní a nepřímé náklady. Svou výší jsou MSCA stipendia nejprestižnějším stipendiem pro postdoky v Evropě. Úspěšnost uchazečů je kolem 13%. Další výzva bude vyhlášena v dubnu 2023 s termínem pro podání přihlášek 13. září 2023 a zahájením projektů mezi 1. březnem 2024 a 1. zářím 2024. https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA