Datum: 06.02.2023

Přednáška Jiřího Frimla odstartovala novou etapu rostlinného výzkumu na Biologickém centru

Své nejnovější poznatky o roli rostlinného hormonu auxinu v životě rostlin představil přední rostlinný biolog Jiří Friml ve své úvodní přednášce na Biologickém centru AV ČR (BC). Jiří Friml se představil vědecké komunitě v nové roli zahraničního poradce v molekulární biologii rostlin, jíž zahájil nový prestižní projekt MOLIPEC podpořený z evropského programu Horizont Evropa. Jiří Friml se stal vůdčí osobností na pozici ERA Chair, pod jehož vedením se posílí molekulární výzkum rostlin a podpoří excelence vědy na Ústavu molekulární biologie rostlin BC AV ČR.

Rostlinná biologie patří ke stěžejním pilířům přírodních věd a krom jiného přináší zásadní poznatky o mechanismech vývoje a adaptace rostlin, které jsou důležité pro efektivní a udržitelné zemědělství. V současnosti, kdy společnost čelí bezprecedentním výzvám, jako je změna klimatu a znečištění životního prostředí, a zároveň rychlému růstu lidské populace, je význam rostlinného výzkumu stále důležitější.

Biologické centrum díky pětiletému grantu ve výši více než 2,5 miliony Euro (63 mil. Kč) založí dvě nové výzkumné skupiny, které se zaměří na moderní přístupy pro zodpovězení aktuálních otázek v molekulární biologii rostlin. Posílí se servisní podpora a základní infrastruktura pro rostlinný výzkum. Bude také ustavena šestičlenná mezinárodní vědecká rada.

Úvodní přednáškou Jiřího Frimla byl také zahájen cyklus seminářů rostlinné biologie. Společné semináře Biologického centra a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konají téměř každý čtvrtek ve 13:30 v přednáškovém sále B1, budova B. Dalších osm zahraničních vědců navštíví BC na jaře 2023 (Angélique Deleris, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, Francie; Lennart Wirthmüller, Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle, Německo; Ivan Kulich, Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg, Rakousko; Laura Crassini, Ludwig Maximilian University of Munich, Německo; Elwira Smakowska-Luzan, Wageningen University, Nizozemí; Sandra Cortijo, Institute for Plant Sciences of Montpellier, CNRS, Francie; Sébastien Thomine, Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), Paris-Saclay, Francie; Kenichi Tsuda, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Čína). Aktuální přehled seminářů je k dispozici zde: https://www.umbr.cas.cz/seminare/

 

Foto: Jakub Hardt, BC AV ČR

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA