Datum: 14.09.2022

Norští vědci navštívili české kolegy – probírali viry jahod a malin

Výzkumníci z České republiky a Norska hledají v rámci společného projektu nejen nové viry jahodníků a maliníků, ale mapují také výskyt těch stávajících, zjišťují jejich přenašeče a vyvíjejí metody, kterými by bylo možné získat a uchovávat zdravou, bezvirózní sadbu pro další generace. Své české spolupracovníky navštívili v těchto dnech jejich norští kolegové, aby spolu vzájemně rozebrali nejen stávající výsledky jednotlivých skupin, ale také naplánovali další strategii do budoucna.


Norští výzkumníci navštívili nejprve Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích a poté se všichni sešli i s dalšími českými partnery v českobudějovickém Biologickém centru AV ČR, které je hlavním řešitelem a koordinátorem celého projektu. S norskými kolegy zde diskutovali nejen virologové a entomologové z Biologického centra, ale také vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích a šlechtitelé z firmy Jan Holub, s.r.o. 

 


Projekt „Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku​“ byl podpořen částkou € 1,430,000 z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP a Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci Programu KAPPA. Cílem projektu je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce v měnících se klimatických podmínkách pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin testovaných na viry, zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů, a lépe ochránit cenné rostliny v genofondech a jejich zdravotní stav.

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA