Datum: 30.05.2022

Jubilejní workshop o analýze repetitivních sekvencí

Ve dnech 24.-26. května 2022 proběhl na Biologickém centru - Ústavu molekulární biologie rostlin již desátý ročník vědeckého workshopu, zabývající se praktickými otázkami a přístupy k analýze repetitivních sekvencí v rostlinných a živočichných genomech. Speciálně se věnoval použití programu RepeatExplorer, vyvinutému v přechozích letech týmem laboratoře Molekulární cytogenetiky k analýze právě takovýchto částí dědičné informace v datech ze sekvenování nové generace. Novinkou bylo letos seznámení s novými počítačovými programy/moduly využívající výstupy z RepeatExploreru, a taktéž jeho vylepšená databáze odkazů, sloužící k označení repetic.


Workshopu se zúčastnilo celkem 35 účastníků, 15 z tuzemska a 20 kolegů z Německa, Velké Británie, Španělska, Chorvatska, Slovenska, Kanady, Brazílie a Jižní Koreje. Podrobný program workshopu včetně obrazové galerie naleznete na stránkách workshopu.

 

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA