Datum: 24.02.2022

Prohlášení k napadení Ukrajiny Ruskem

Se znepokojením a obrovskými obavami sledujeme válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině. Zahájení útoku putinovského Ruska na strategické cíle na svrchovaném území Ukrajiny přerostlo v otevřenou agresi Ruska vůči svobodné zemi ukrajinského lidu pod záminkou střežení míru v Doněcké a Luhanské samozvané republice na východě země. Jedná se o další akt státního terorismu na území Ukrajiny, svrchované země, která má plné právo rozhodovat sama o svém osudu, nebýt vazalem putinovského imperia, ale směřovat k civilizovaným zemím západní Evropy. Nebezpečná hra s ohněm válečného konfliktu, kterou Putin rozehrál, sleduje návrat Ruska do časů sovětského imperia, a k naplnění takového plánu má Ukrajina posloužit jako rukojmí.

Toho nesmíme v našem společenství civilizovaných zemí demokratického světa dopustit, a proto je teď zvláště třeba, abychom jako akademičtí představitelé vzdělanosti a humanismu nedopustili pošlapání základních principů demokracie a svobody autoritářským režimem totalitního oligarchy.

V situaci krajní nouze, kdy bezprecedentní jednání jednoho mocipána hrozí nebezpečným válečným konfliktem ohrožujícím celý svět, se obracíme k lidu Ukrajiny, abychom mu vyjádřili naše sympatie a účast v těchto tolik dramatických událostech, abychom též vyjádřili podporu kolegyním a kolegům, akademickým pracovníkům a studentům z ukrajinských univerzit a dalších vědeckých pracovišť a též abychom jim nabídli pomoc v situaci, kdy je vážně ohrožena samotná existence svobodného státu Ukrajiny. Nabízíme podporu ukrajinskému lidu, akademických pracovníkům a studentům univerzit a výzkumných institucí na Ukrajině, nabízíme naši pomoc a podporu podle potřeby a možností.

Vyzýváme ruského prezidenta Putina, aby vyslyšel výzev demokratických zemí světa a obrátil kurz své hazardní politiky směrem k budování mírového soužití a spolupráce s ostatními zeměmi civilizovaného světa.

Prohlášení Biologického centra AV ČR, v. v. i.

 

 

Prohlášení Akademie věd ČR: Akademie věd ČR podporuje vědce na Ukrajině

Na studenty vysokých škol, postdoktorandy a vědce působící na území napadené Ukrajiny cílí podpora v podobě stáží, kterou připravuje Akademie věd ČR. Akademie věd ČR podporuje prohlášení předsedy vlády České republiky k vývoji situace na Ukrajině a odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny, které dnes v ranních hodinách vyvrcholily invazí.

„Vědci a vědkyně nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy. Stojíme na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Našim kolegům na Ukrajině vyjadřujeme plnou podporu a podáváme pomocnou ruku,“ uvádí Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

„Na akademické pracovníky a studenty vysokých škol z Ukrajiny a dalších zemí ohrožených válečným konfliktem proto cílí i nový, aktuálně finalizovaný program mezinárodní spolupráce. Podobné programy připravují i jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR,“ říká David Honys, člen Akademické rady AV ČR, který koordinuje mezinárodní spolupráci Akademie věd ČR.

S Národní akademií věd Ukrajiny (National Academy of Sciences of Ukraine, NASU), která vznikla v roce 1918, spolupracuje AV ČR v současné době na šesti projektech: mimo jiné na studiu virové rezistence transgenních rostlin bramboru (s Ústavem experimentální botaniky AV ČR), výzkumu organické hmoty v pobřežních půdách Antarktidy (Biologické centrum AV ČR) nebo polymerních kompozitů pro svařování a 3D tisky (Ústav makromolekulární chemie AV ČR).

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA