Datum: 27.08.2021

V Budějovicích se sešli odborníci na kovy v rostlinách z 36 zemí

Sto sedmdesát jedna odborníků z 36 zemí je zapojených do mezinárodní sítě vědců "Metabolism of trace metals in plants" - PLANTMETALS, který se zaměřuje na téma kovů v rostlinách a je financován z evropského programu COST. Ve dnech od 24. do 27. srpna 2021 se členové projektu poprvé sešli na úvodní společné konferenci v Českých Budějovicích. Na setkání členové této sítě prohloubili vzájemné kontakty, zhodnotili dosavadní úspěchy a plánovali aktivity na příští rok.

„Malé množství těžkých kovů, např. železa, kobaltu, mědi či zinku, potřebují všechny rostliny, zvířata i lidé. Když je kovů příliš málo, znamená to problém ve výživě, v nepatrně vyšších koncentracích už jsou ale kovy toxické,“ vysvětluje Hendrik Küpper, vedoucí Oddělení biofyziky a biochemie rostlin Biologického centra AV ČR, který vede projekt PLANTMETALS. Hospodaření rostlin s kovy je vysoce aktuální výzkumné téma a je klíčové pro zemědělství i výživu lidí.

Nový projekt, který byl spuštěn v říjnu loňského roku, propojuje biology, fyziky, chemiky, molekulární genetiky, ekology i agronomy, aby přinesli nejen nové poznatky o fungování rostlin, ale také navrhli inovace pro zemědělství, pěstování a šlechtění plodin i ochranu životního prostředí. Hlavní náplní projektu jsou setkávání odborníků na konferencích, workshopech a navazování spoluprací během stáží a výměnných pobytů. Důležité je i to, že jsou do projektu zapojeni kromě vědců ze základního výzkumu také odborníci z aplikovaného výzkumu a průmysloví partneři. Jejich společným cílem je výzkumné výsledky dovést až k praktickému uplatnění v zemědělství i dalších odvětvích. Mezi praktickými inovacemi tak může být například lépe cílené hnojení, pěstování a šlechtění kvalitnějších odrůd zemědělských plodin, kritické zhodnocení přínosů a rizik geneticky modifikovaných rostlin, efektivnější odhadování ekologických rizik a v neposlední řadě také nástroje pro fytoremediaci, tj. využití rostlin pro odstranění toxických kovů ze znečištěných půd a vodních zdrojů.

Zahajovací slovo první konference projektu Plantmetals pronesli ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer a lídr projektu Hendrik Küpper. Foto: Daniela Procházková, BC AV ČR

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA