Datum: 26.04.2021

Biologické centrum hostí dva nové držitele grantů MSCA

Ahamed Khan a Mingxi Zhou jsou dva naši postdoktorandští vědci, kteří uspěli se svými návrhy projektů v konkurenční evropské výzvě MSCA Individual Fellowship. České republice bylo uděleno pouze 21 stipendií MSCA z celkových předložených 11 573 návrhů, dvě z nich putují na Biologické centrum AV ČR.

Ahamed Khan získal doktorát z biotechnologie na univerzitě Utkal ve Vani Vihar v Bhubaneswaru v Indické republice dne 22. prosince 2020. Od ledna 2020 pracuje na Biologickém centru. Jeho projekt „EvoPWO: Evoluce rostlinných PWO proteinů a jejich funkce: přístup syntetické biologie“ je založen na mezinárodní spolupráci mezi třemi výzkumnými skupinami: skupinou Ivy Mozgové na Biologickém centru, skupinou Sary Farrony na Irské národní univerzitě v Galway a skupinou Daniela Schuberta na Svobodné univerzitě v Berlíně v Německu.

 

 

 

Mingxi Zhou získal titul PhD v oboru agronomických věd a biologického inženýrství na Katolické univerzitě Louvaini v Belgii 28. listopadu 2019. V říjnu 2019 začal pracovat na Biologickém centru. Jeho projekt RPAAL je zaměřen na roli komplexu PRC2 (Polycomb Repressive Complex 2) v aklimatizaci rostlin na okolní světlo.

 

 

 

 

 

Proč jste se rozhodli přestěhovat na postgraduální stáž do České republiky? Proč jste se rozhodli požádat o grant MSCA Individual Fellowship?

Ahamed: Chtěl jsem se zaměřit na epigenetickou biologii rostlin. Laboratoř dr. Ivy Mozgové pro mě představovala perfektní volbu, pod jejím vedením mohu odvádět kvalitní práci a laboratoř je skvěle vybavená potřebnými přístroji a zařízením. Zadruhé, rovnováha mezi prací a rodinou je tady v České republice docela dobrá, což přispívá dobrému duševnímu a fyzickému zdraví. Rozhodl jsem se využít grant MSCA IF, protože podporuje ty nejlepší a nejslibnější výzkumníky z celého světa. Kromě toho MSCA IF poskytuje kompletní finanční balíček na podporu živobytí, mobility a rodinných příspěvků, které mi pomohou budovat kariéru nezávislého výzkumného pracovníka.

Mingxi: Mám velmi rád akademickou atmosféru v České republice. Když jsem procházel webové stránky Biologického centra a laboratoře Ivy Mozgové, zjistil jsem, že to, co dělá pomocí nejmodernějších technologií v rostlinné epigenetice, je dnes ve světě aktuální téma. V Belgii jsem se hodně soustředil na fyziologii rostlin. V laboratoři Ivy chci získat nové znalosti v molekulární biologii rostlin, abych rozšířil své zkušenosti a rozvíjel svou kariéru.

 

Jaké máte hlavní cíle pro nadcházející dva roky? Jaká jsou vaše očekávání od profesního rozvoje v Biologickém centru?

Ahamed: Mým hlavním cílem v příštích dvou letech je vykonávat kvalitní práci a publikovat v časopisech s vysokým impaktem. Další mojí prioritou bude také navazování efektivní spolupráce s vědci. Kromě toho se chci zdokonalovat v měkkých dovednostech a komunikovat svou práci mezi širokou veřejností. Mým dlouhodobým cílem je zůstat na akademické půdě jako výzkumný pracovník a myslím si, že tato dvouletá stáž v Biologickém centru mi poskytne skvělou příležitost stát se v blízké budoucnosti nezávislým lídrem výzkumné skupiny.

Mingxi: MSCA IF je jedním z nejprestižnějších grantů na světě. Povzbuzuje vědce z celého světa ke vzájemné komunikaci. Grant MSCA by mohl výrazně posunout mou vědeckou kariéru. Jsem si velmi jistý svým grantovým návrhem pod vedením Ivy Mozgové. Věřím, že v rámci MSCA IF můžeme našich cílů dobře dosáhnout. Kromě významných vědeckých výsledků doufám také, že se v budoucnu budu moci stát vedoucím výzkumné skupiny. Z tohoto důvodu bude pro můj profesní rozvoj důležité nejen osvojit si molekulární biologii a epigenetiku rostlin, ale také zlepšit organizační a vůdčí dovednosti.

 

Mingxi (vlevo) a Ahamed se svou týmovou vedoucí Ivou Mozgovou (uprostřed).

Individuální stipendia MSCA podporují kariérní rozvoj a vzdělávání výzkumných pracovníků ve všech vědních oborech prostřednictvím mezinárodní a mezioborové mobility. Evropské granty (European Fellowship) umožňují 1–2letý pobyt kdekoli v Evropě. Globální granty (Global Fellowship) financuje dvouleté pobyty mimo EU s následnou roční stáží ve vysílající instituci. Dosud toto stipendium nebylo omezeno z hlediska věku, ale očekává se, že v programu Horizont Evropa bude v roce 2021 implementována hranice 8 let po získání doktorského titulu. Stipendium MSCA zahrnuje příspěvky na živobytí, příspěvky na mobilitu, rodinné příspěvky, náklady na výzkum a školení a administrativní a nepřímé náklady. Úspěšnost uchazečů je 13%. Další výzva bude vyhlášena v květnu 2021 s termínem pro podání přihlášek 15. září 2021 a zahájením projektů mezi 1. březnem 2022 a 1. zářím 2022.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA