Datum: 09.03.2021

Laboratoř Michaela Wrzaczka poodhalí tajemství komunikace rostlinných buněk

Jak se rostlinné buňky mezi sebou dorozumívají a získávají informace z okolního prostředí? Jak je jejich komunikace řízena? Toto jsou některé z otázek, které zodpoví nově založená laboratoř “Molekulární signalizace rostlin” vedená Michaelem Wrzaczkem, jenž je novou posilou Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR.

Aby mohly rostliny prospívat, růst a vyvíjet se, musí rostlinné buňky vzájemně komunikovat  a také “vnímat” okolní prostředí (např. přítomnost škodlivých mikroorganizmů, teplotu, živiny, světlo). To je stejné i u ostatních mnohobuněčných organizmů. Buňky komunikují různými způsoby – ty rostlinné však mají celou situaci ztíženou tím, že jsou od ostatních buněk kromě plazmatické membrány odděleny ještě pevnou buněčnou stěnou. "Obecně řečeno, rostliny využívají celou řadu různých receptorů ukotvených v plazmatické membráně, kterými buňka příjmá signály z okolního prostředí. Tyto přijímací “antény” pak předávají signály dále do nitra buňky, aby na ně mohla reagovat,” vysvětluje Michael Wrzaczek, vedoucí nově založené laboratoře Molekulární signalizace rostlin.

U rostlin najdeme ale i další způsoby komunikace, tzv. plasmodesmata: úzké kanálky, kterými jsou všechny rostlinné buňky vzájemně propojeny do jedné velké komunikační sítě. Aby vše správně fungovalo, musí být komunikace plasmodesmaty i pomocí membránových receptorů dobře vzájemně vyvážena. Jedním z prvních úkolů doc. Wrzaczka a jeho kolegů bude proto rozkrytí právě způsobu sladění těchto dvou odlišných komunikačních kanálů. “Porozumění tomuto jevu nám umožní poodhalit, jak se rostliny úspěšně přizpůsobují neustálým změnám okolního prostředí, před kterými nemohou utéct,” doplňuje dr. Wrzaczek. 

Tým laboratoře Molekulární signalizace rostlin bude také zkoumat, jak rostliny využívají ke komunikaci určité reaktivní molekuly (např. kyslíkové radikály), které ale mohou zároveň rostlinné buňky poškodit. Ve spolupráci s kolegy ze zahraničí pak bude nový tým zkoumat způsoby zapojení těchto molekul do komunikace pomocí plasmodesmat a buněčných receptorů.

 

Doc. Michael Alois Wrzaczek, PhD. získal titul PhD. na Vídeňské univerzitě (Rakousko). Poté přesídlil na Helsinskou univerzitu (Finsko), kde založil vlastní skupinu zkoumající přenosy signálů v rostlinách na úrovni buněk i molekul. Na Ústavu molekulární biologie rostlin pokračuje ve svém výzkumu na oddělení Molekulární signalizace rostlin.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA