Datum: 06.11.2019

Dny otevřených dveří na Biologickém centru AV ČR

Největší vědecký festival v České republice - Týden vědy a techniky Akademie věd ČR - startuje. Již tradičně se do něj zapojuje i českobudějovické Biologické centrum (BC) AV ČR, které pořádá dny otevřených dveří na všech svých pracovištích a nabízí přednášky z biologických oborů pro středoškoláky. Veškerý program Biologického centra je zdarma, je však nutné se předem registrovat.

Ve čtvrtek 7. a pátek 8. listopadu se otevřou dveře všech pracovišť Biologického centra v areálu na Branišovské ulici i v ulici Na Sádkách. Na obou místech jsou připraveny tvořivé vědecké workshopy, při nichž si budou moct návštěvníci sami vyzkoušet práci vědce. V areálu na Branišovské, kde sídlí Entomologický ústav, Parazitologický ústav a Ústav molekulární biologie rostlin, si například vyzkouší, jak se zkoumá DNA, jak vypadají paraziti zblízka, nebo se budou moci dokonce aktivně zúčastnit pitvy hmyzu. Návštěvníci se také budou moci podívat do vybraných laboratoří. Jedním z největších lákadel je Laboratoř elektronové mikroskopie, kde si návštěvníci mohou prohlédnout jedny z nejzajímavějších a také nejdražších vědeckých přístrojů na Biologickém centru - elektronové mikroskopy. Ty umožňují detailně zkoumat mikrosvět biologických vzorků až v řádu nanometrů. Neméně zajímavá je i návštěva střediska konfokální mikroskopie s dalšími unikátními přístroji. Při dnech otevřených dveří se také veřejnost podívá do chovu klíšťat a do insektária, kde se celoročně uchovávají živá klíšťata, resp. živý hmyz pro výzkum.  .

V areálu Na Sádkách, kde sídlí Hydrobiologický ústav, Ústav půdní biologie a Výzkumná infrastruktura SoWa, čekají na návštěvníky ukázky a úkoly, týkající se půdy a vody. Pod mikroskopy a binolupami bude možné nahlédnout do půdní zoo, např. na chvostoskoky, želvušky, hlístice, ale i půdní bakterie nebo řasy a sinice. Zájemci se budou moct podívat i na vodní živočichy od mikroorganismů přes zooplankton až po ryby.

Program:

Areál 1, Branišovská 31, České Budějovice

Workshop (cca 60 min) s tematickými stanovišti:

  • Diverzita hmyzu, hmyz jako laboratorní model pro výzkum genetiky a fyziologie, vývojová stadia hmyzu
  • Moderní metody parazitologie - kombinace mikroskopických a molekulárních technik.
  • Jak se zkoumají a upravují geny rostlin, jak se zkoumá DNA – od jejího získání až po přečtení genetické informace, a další

Prohlídka vybraných laboratoří (cca 60 minut)

  • laboratoř elektronové mikroskopie
  • středisko konfokální mikroskopie
  • insektárium
  • chov klíšťat

 

Areál 2, Na Sádkách 7, České Budějovice:

Workshop (cca 120 min) s tematickými stanovišti:

  • kvalita vody, rozmanitost fytoplanktonu (řas a sinic)
  • složení a stavba půdy, půdní mikroorganismy, půdní živočichové
  • obecné laboratorní činnosti: laboratorní postupy a chemická analýza

Dny otevřených dveří se konají ve čtvrtek 7. a v pátek 8. listopadu od 8 do 16 hodin. Větší skupiny se musí registrovat. Podrobný program, včetně nabízených přednášek a registrace, je k dispozici na webových stránkách festivalu www.tydenvedy.cz

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA