Datum: 23.08.2019

Mezinárodní konferenci rostlinných biologů doprovodily kreslené vtipy českobudějovického výtvarníka Kerlese

V neděli 25. srpna 2019 odstartovala v Českých Budějovicích největší tuzemská konference biologů experimentujících s rostlinami. Mezinárodní setkání s názvem „Plant Biology CS 2019“ pořádali biologové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Biologického centra Akademie věd ČR ve vědeckém kampusu v Branišovské ulici, trvala 6 dní a zúčastnilo se jej téměř 300 vědců a studentů z celého světa. Odborníci se věnovali tématům, jako jsou např. genetické manipulace, přizpůsobení rostlin globální změně, genomika zemědělských plodin či rostlinné biotechnologie. Celou konferenci doprovázela vzpomínka na Jaroslava Kerlese, významného jihočeského výtvarníka a karikaturistu, jehož vtipy a ilustrace jsou s přírodou často spjaty.

Setkávání odborníků v oboru experimentální rostlinné biologie má dlouholetou tradici; pořádá je Česká společnost experimentální biologie rostlin a Slovenská botanická spoločnosť každé tři roky a letos se uskutečnilo v pořadí již patnácté. Poprvé ovšem byla konference skutečně mezinárodní, jednacím jazykem se stala angličtina a mezi hlavní řečníky byli pozváni špičkoví odborníci a vůdčí osobnosti oboru z prestižních světových pracovišť, např. z Univerzity v Cambridge, Australské národní univerzity nebo německého Institutu Maxe Plancka. 

„Letošní setkání je mimořádné v tom, že se snažíme přivést na podium a dát příležitost k prezentaci vlastních výsledků co největšímu počtu mladých vědců, svěřili jsme sestavení programu v sekcích úspěšným vedoucím výzkumných laboratoří a týmů z České a Slovenské republiky a sehnali značnou finanční podporu od mezinárodních organizací pro pozvání světově uznávaných vědců a řečníků,“ říká předseda vědeckého výboru konference Jiří Šantrůček. Mezi nimi jsou např. Graham Farquhar (ANU, Canberra, Austrálie), Johannes Kromdijk (Univerzita Cambridge, UK), Isabel Bäurle (Univerzita Postupim, Německo) David Twell (Univerzita Leicester, UK) nebo Jean Yong (SLU, Lund, Švédsko)

Program konference je rozdělený do dvaceti tematických sekcí. Ty se věnují široké škále otázek biologie rostlin, např. stavbě rostlin, jejich rozmnožování, hospodaření s vodou, výživě a transportu živin či fotosyntéze, dále genetickým manipulacím, šlechtění či adaptacím rostlin na okolní prostředí (jejich přizpůsobení změně klimatu, suchu) nebo obraně proti patogenům či škůdcům. Nechyběly ani tematické oblasti směřující do praktických aplikací, mezi nimiž jsou např. rostlinné biotechnologie nebo využívání vědeckých metod v rostlinné produkci. Posledně jmenovanému tématu se věnoval praktický workshop, který se uskutečnil v rámci agrosalonu Země Živitelka v pondělí 26.8. od 14 hodin v pavilonu Z.

Ani návštěvníci Země Živitelky z řad laické veřejnosti nebyli ochuzeni o malou exkurzi do experimentálního výzkumu rostlin. Poblíž pavilonu Z mohli navštívit Mobilní laboratoř Biologického centra AV ČR ve stříbrném stylovém karavanu, kde jim vědci ukázali, jak rostliny hospodaří s vodou, jak se v průběhu evoluce dostaly z moře na souš, nebo jak se pomocí genetických metod vytvářejí rostlinní mutanti.    

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA