Dr. Sunita Jindal, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Molekulární signalizace rostlin

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5937
E-mail: sunita.jindal@umbr.cas.cz
Místnost: 103

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA