Date: 02.12.2016

Great success in GACR competition

Scientists from the Biology Centre are enjoying high success rate in this year's competition of the Czech Science Foundation (GACR). The GACR supported 33,1 pct of standard projects and 36,5 pct of applications submitted in junior grants.

Biology Centre had a much higher success rate. In the role of principal investigator 23 standard grants from 46 submitted was supported, it means 50%. Furthermore 3 junior and 2 international grants succeeded. Congratulations!

The list of supported projects:

RNDr. Jiří Macas, Ph.D.

Využití nových modelů a technologií k objasnění determinace centromer u ros...

 

prof. Dr. Hendrik Küpper

Vztah mezi přírodním bakteriochlorofylem obsahujícím zinek (Zn-BChl) a ekol...

 

RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.

Pospiviroidní infekce pylu a molekulární mechanismus její eliminace.

 

Ghai Rohit, MSc. Ph.D.

Objasnění životních strategií sladkovodních virů pomoci metagenomiky

 

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.

Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s..

 

RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.

Endofytické bakterie a houby: interakce v kontextu vývoje ekosystému

 

Mgr. Veronika Jílková

Dekompozice organické hmoty a sekvestrace uhlíku na přirozeném gradientu zd...

 

RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.

Tetracyklinový rezistom v půdě: pohled do sítě vztahů mezi invadujícími a ..

 

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Funkční a transkriptomická analýza trávení listového opadu mnohonožkami: Ro..

 

RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Identifikace a charakterizace molekul slinných žláz a střeva klíštěte účast...

 

Mgr. Hassan Hashimi, Ph.D.

Evolution and biogenesis of mitochondrial cristae: the ancient MICOS comple..

 

RNDr. Radek Šíma, Ph.D.

Revize přenosového cyklu spirochéty Borrelia afzelii: nezbytný krok v boji ..

 

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.

Reorganizace mitochondrie během diferenciace jednobuněčného parazita Trypan..

 

Ryan Rego, Ph.D.

Charakterizace role genů Borrelia afzelii potřebných k diseminaci uvnitř in...

 

RNDR. Daniel Sojka, Ph.D.

Selektivní inhibice proteázomu Babesií

 

Bohumil Sak, RNDr. Ph.D.

Objasnění rozdílné virulence a lékové resistence genotypů Encephalitozoon c...

 

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonot..

 

Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Opomíjená role parazitů: je biomasa cerkárií motolic důležitá v subarktický...

 

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Funkční genomika trypanosomatid závislých na bakteriálních endosymbiontech

 

Mgr. David Doležel, Ph.D.

Fotoperiodické hodiny hmyzu

 

prof. RNDr. František Marec, CSc.

Hybné síly evoluce motýlího chromosomu W

 

RNDr. Alena Bruce (Krejčí), Ph.D.

Metabolický stres jako regulátor signalizace přes receptor Notch

 

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Hormonální kontrola hmyzího obranného systému

 

RNDr. Petr Šimek, CSc.

Nové metody pro metabolomickou analýzu obtížně stanovitelných metabolitů

 

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Význam potravních vztahů pro průběh sekundární sukcese v tropických lesích:

 

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Staré stromy, velcí herbivoři a biodiverzita: Rozplétání vztahů v klíčovém ...

 

RNDr. Jan Klečka, Ph.D.

Sítě rostlin, opylovačů a zlodějů: od interakcí na individuální úrovni ke k..

 

Mgr. Jan Hrček, Ph.D.

Vliv teploty na potravní sítě hostitelů a jejich parazitoidů: role imunity 

Back

 

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Plant Molecular Biology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search