RNDr. Vlastimila Špaková

Funkce: Vědecký asistent - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 539
E-mail: spakova@umbr.cas.cz
Místnost: 004

Publikace
Celkem nalezeno: 15 záznamů
Špak J., Přibylová J., Šafářová D., Lenz O., Koloniuk I., Navrátil M., Fránová J., Špaková V., Paprštein F. (2017) Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm Plant protection science 53 (4) : 195-200.
DOI: 10.17221/160/2016-PPS
Špak J., Janeba Z., Jansa P., Baszczyňski O., Pavingerová D., Špaková V. (2016) Phytotoxicity of acyclic nucleoside phosphonates in Brassica pekinensis and Solanum lycopersicum Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology 125(2) : 375-379.
DOI: 10.1007/s11240-016-0942-4
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2) : 12-15.
Špak J., Pavingerová D., Přibylová J., Špaková V., Paprštein F., Sedlák J. (2014) Blueberry red ringspot virus Eliminated from Highbush Blueberry by Shoot Tip Culture Plant Protection Science 50 : 174-178.
Špak J., Pavingerová D., Špaková V., Petrzik K., Votruba I., Holý A. (2012) Použití acyklického nukleosidfosfonátu, tenofoviru, k eliminaci rostlinných ssDNA virů [patent] Číslo patentu: 303166.
DOI: spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303166.pdf
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Petrzik K., Špaková V. (2012) Detection of viruses and phytoplasma in Vaccinium sp. in the Czech republic Acta Horticulturae 926 : 631-635.
Špak J., Votruba I., Pavingerová D., Holý A., Špaková V., Petrzik K. (2012) Antiviral activity of acyclic nucleoside phosphonates PMEA, (S)-HPMPC, PMEDAP and ribavirin against Cauliflower mosaic virus in Brassica pekinensis Plant Cell, Tissue and Organ Culture 110 : 63-68.
DOI: 10.1007/s11240-012-0130-0
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Petrzik K., Špaková V. (2011) Výskyt viru červené kroužkovitosti borůvky na kanadské borůvce Zahradnictví 1 : 62-63.
Špak J., Votruba I., Pavingerová D., Holý A., Špaková V., Petrzik K. (2011) Antiviral activity of tenofovir against Cauliflower mosaic virus and its metabolism in Brassica pekinensis plants Antiviral Research 92 : 378-381.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2011.08.014
Špak J., Holý A., Pavingerová D., Votruba I., Špaková V., Petrzik K. (2010) New in vitro method for evaluating antiviral activity of acyclic nucleoside phosphonates against plant viruses Antiviral Research 88 : 296-303.
DOI: 2010.1016/j.antiviral.2010.09.019
Špak J., Kubelková D., Přibylová J., Špaková V., Petrzik K. (2009) Elucidation of the Roles of Blackcurrant reversion virus and Phytoplasma in the Etiology of Full Blossom Disease in currants Plant Disease 93 : 832-838.
DOI: 10.1094/PDIS-93-8-0832
Přibylová J., Špak J., Petrzik K., Kubelková D., Špaková V. (2008) Sequence comparison and trasmission of Blackcurrant reversion virus isolates in black, red and white currants with black currant reversion disease and full blossom disease symptoms European journal of plant pathology 121 : 67-75.
DOI: 10.1007/s10658-007-9245-2
Navrátil M., Přibylová J., Válová P., Fialová R., Šafářová D., Špak J., Kubelková D., Petrzik K., Karešová R., Špaková V. (2007) Detection and identification of phytoplasmas in Ribes Bulletin of Insectology 60 : 123-124.
Špak J., Navrátil M., Karešová R., Přibylová J., Válová P., Kučerová J., Kubelková D., Fialová R., Špaková V. (2006) Occurrence, symptom variation and yield loss caused by full blossom disease in red and white currants in the Czech Republic Crop Protection 25 : 446-453.
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Špaková V. (2004) The presence of phytoplasma in black currant infected with the blackcurrant reversion disease Journal of Phytopathology - Phytopathologische Zeitschrift 152 : 1-6.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA