Výzkum

Oddělení molekulární genetiky zkoumá variabilitu virů a viroidů, funkční genomiku chmele, "antisensing" a "gene silencing", protirakovinné účinky rostlinných nukleáz.

Viroidy
 • Zaměření na PSTVd a viroidy chmele
 • Studie biochemických aspektů viroidové patogeneze, množení, "antisensingu" a jejich variability
 • Analýza přizpůsobivosti, variability a evoluce viroidů za stresových podmínek
 • Výzkum mechanizmů viroidové patogeneze
 • Experimentální přenos populace viroidů do plevelných druhů a výzkum procesů jejich eliminace
Funkční genomika chmele
 • Genomové a expresní knihovny nesoucí geny spoluurčujícími produkci lupulinu
 • Izolace a charakterizace transkripčních faktorů chmele a jejich komplexů
 • Analýza vztahů mezi transkripčími faktory určujícími biosyntézu léčivých prenylchalkonů
Protirakoviné rostlinné nukleázy
 • Molekulárně-genetické analýzy rostlinné nukleázy I a jejich homologů jako látky s protirakovinnými účinky, zkoumání mechanizmu jejich protirakovinného působení
 • Klonování a funkční genomika a proteomika rostlinných nukleáz
 • Příprava a modifikace rekombinantních rostlinných nukleáz, analýza jejich struktury

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA