Granty / projekty

Projekt: Mechanismus propagace a eliminace parazitické RNA u samčí zárodečné linie při studiu u hospodářsky významného druhu viroidu. GC18-10515J ​
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2018-2020

Projekt: Molekulární analýza iniciace lupulinových žlázek u chmelu s ohledem na transkripční faktory identifikované komplexním profilováním transkriptomu. GAČR 19-19629S
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2019-2021

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA