MSc. Filis Morina, PhD.

Funkce: Vědecký pracovník - Biofyzika a biochemie rostlin

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 502
E-mail: morina@umbr.cas.cz
Místnost: 304

Publikace
Celkem nalezeno: 5 záznamů
Küpper H., Benedikty Z., Morina F., Andresen E., Mishra A., Trtílek M. (2019) Analysis of OJIP Chlorophyll Fluorescence Kinetics and QA Reoxidation Kinetics by Direct Fast Imaging Plant Physiology 179 : 369–381.
DOI: 10.1104/pp.18.00953
Takahama U., Hirota S., Morina F. (2019) Procyanidins in rice cooked with adzuki bean and their contribution to the reduction of nitrite to nitric oxide (• NO) in artificial gastric juice International Journal of Food Sciences and Nutrition 6 : 1-11.
DOI: 10.1080/09637486.2019.1605338
Zorić A.S., Morina F., Toševski I., Tosti T., Jovic J., Krstic O., Veljović-Jovanović S. (2019) Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris Plant Physiology and Biochemistry 135 : 224-232.
DOI: 10.1016/j.plaphy.2018.11.032
Mishra A., Kumar A., Mishra D., Sukumari Nath V., Jakše J., Kocábek T., Killi U., Morina F., Matoušek J. (2018) Genome-Wide Transcriptomic Analysis Reveals Insights into the Response to Citrus bark cracking viroid (CBCVd) in Hop (Humulus lupulus L.) Viruses 10 : 570.
DOI: DOI: 10.3390/v10100570
Morina F., Vidovic M., Streckovic T., Radovic V., Veljovic-Jovanovic S. (2017) Biomonitoring of urban pollution using silicon-accumulating species, Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 99 (6) : 706-712.
DOI: 10.1007/s00128-017-2189-0

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA