Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - post-doc - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775528; 420387775531
E-mail: lenz@umbr.cas.cz
Místnost: 202, 209

Publikace
Celkem nalezeno: 11 záznamů
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2): 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Lenz O., Marková J., Sarkisová T., Fránová J., Přibylová J. (2015) Discrimination of phytoplasmas using an oligonucleotide microarray targeting rps3, rpl22, and rps19 genes Crop protection 70: 47-52.
DOI: 10.1016/j.cropro.2014.12.013
Sarkisová T., Lenz O., Petrzik K. (2015) Molecular characterization of extrachromosomal DNA accompanying primula red phytoplasma Journal of Phytopathology 163: 222-226 .
DOI: 10.1111/jph.12265
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2): 12-15.
Lenz O., Marková J., Sarkisová T. (2011) Discriminating 16Sr groups of phytoplasmas by an oligonucleotide microarray targeting 16S-23S spacer region Bulletin of Insectology 64: S31-S32.
Petrzik K., Lenz O. (2011) Apple mosaic virus in pome fruits In: Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits (A.Hadidi, M.Barba, T.Candresse, W.Jelkmann eds., American Phytopathological Society) 25-29.
Lenz O., Beran P., Fousek J., Mráz I. (2010) A microarray for screening the variability of 16S–23S rRNA internal transcribed spacer in Pseudomonas syringae Journal of Microbiological Methods 82: 90-94.
DOI: 10.1016/j.mimet.2010.05.004
Lenz O., Petrzik K., Špak J. (2008) Investigating the sensitivity of a fluorescence-based microarray for the detection of fruit-tree viruses Journal of Virological Methods 148: 96-105.
DOI: 10.1016/j.jviromet.2007.10.018
Bystřická D., Lenz O., Mráz I., Piherová L., Kmoch S., Šíp M. (2005) Oligonucleotide-based microarray: A new improvement in microarray detection of plant viruses Journal of Virological Methods 128: 176-182.
Bystřická D., Lenz O., Mráz I., Dědič P., Šíp M. (2003) DNA microarray: parallel detection of potato viruses Acta virologica 47: 41-44.
Petrzik K., Lenz O. (2002) Remarkable variability of apple mosiac virus capsid protein gene after nucleotide position 141 Archives of Virology 147: 1275-1285.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA