prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

Funkce: Ředitel

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775546
E-mail: spak@umbr.cas.cz
Web: www.umbr.cas.cz
Místnost: 001, 002

Publikace
Celkem nalezeno: 83 záznamů
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2): 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I., Podrábská K., Špak J. (2016) Multigene Sequence Analysis of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Primrose Yellows Journal of Phytopathology 164: 166-176.
DOI: 10.1111/jph.12442
Kocourek F., Bagar M., Falta V., Holý K., Harašta P., Chroboková E., Kloutvorová J., Kůdela V., Lánský M., Náměstek J., Navrátil M., Ouředníčková J., Pluhař P., Psota V., Pultar O., Stará J., Sus J., Suchá J., Šafářová D., Špak J., Valentová L. (2016) Virové choroby rybízu a angreštu. In: Integrovaná ochrana ovocných plodin. Profi Press Praha, 320s 219-220.
Petrzik K., Koloniuk I., Přibylová J., Špak J. (2016) Complete genome sequence of a currant latent virus (Cheravirus, Secoviridae) Archives of Virology 161: 491-493 .
DOI: 10.1007/s00705-015-2679-5
Petrzik K., Přibylová J., Koloniuk I., Špak J. (2016) Molecular characterization of a novel capillovirus from red currant Archives of Virology 161: 1083-1086.
DOI: 10.1007/s00705-016-2752-8
Špak J., Janeba Z., Jansa P., Baszczyňski O., Pavingerová D., Špaková V. (2016) Phytotoxicity of acyclic nucleoside phosphonates in Brassica pekinensis and Solanum lycopersicum Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology 125(2): 375-379.
DOI: 10.1007/s11240-016-0942-4
Petrzik K., Přibylová J., Špak J., Havelka J. (2015) Partial genome sequence of currant latent virus, a new chera-like virus related to Apple latent spherical virus. Journal of General Plant Pathology 81: 142-145.
DOI: 10.1007/s10327-014-0574-7
Přibylová J., Petrzik K., Fránová J., Špak J. (2015) Molecular Characterization of Aster Yellows Subgroup 16SrI-B Phytoplasma in Verbena × hybrida Journal of Phytopathology 163: 664-669.
DOI: 10.1111/jph.12303
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2): 12-15.
Přibylová J., Špak J., Fránová J. (2014) Phytoplasma infections in Rhododendron hybridum In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 137-142.
Sedlák J., Špak J., Paprštein F., Přibylová J., Svobodová L., Kubelková D. (2014) Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem [certifikovaná metodika] ISBN:
Špak J., Pavingerová D., Přibylová J., Špaková V., Paprštein F., Sedlák J. (2014) Blueberry red ringspot virus Eliminated from Highbush Blueberry by Shoot Tip Culture Plant Protection Science 50: 174-178.
Fránová J., Špak J. (2013) First report of a 16SrI-C phytoplasma infecting celery (Apium graveolens) with stunting, bushy top and phyllody in the Czech Republic Journal of Phytopathology 161: 666-670.
DOI: 10.1111/jph.12110
Fránová J., Špak J., Šimková M. (2013) First report of a 16SIII-B subgroup phytoplasma associated with leaf reddening, virescence and phyllody of purple coneflower European Journal of Plant Pathology on-line 2012.
DOI: 10.1007/s10658-012-0145-8
Přibylová J., Špak J. (2013) Dodder transmission of phytoplasmas Methods of Molecular Biology 938: 41-46.
DOI: 10.1007/978-1-62703-089-2_4
Přibylová J., Špak J., Fránová J. (2013) Aster Yellows Subgroup 16SrI-C Phytoplasma in Rhododendron hybridum Journal of Phytopathology 161: 590-593.
DOI: 10.1111/jph.12099
Petrzik K., Přibylová J., Špak J. (2012) Molecular analysis of Gooseberry vein banding associated virus Acta Virologica 56: 119-124.
DOI: 10.4149/av_2012_02_125
Špak J., Pavingerová D., Špaková V., Petrzik K., Votruba I., Holý A. (2012) Použití acyklického nukleosidfosfonátu, tenofoviru, k eliminaci rostlinných ssDNA virů [patent] Číslo patentu: 303166.
DOI: spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303166.pdf
Špak J., Přibylová J., Kubelková D., Petrzik K., Špaková V. (2012) Detection of viruses and phytoplasma in Vaccinium sp. in the Czech republic Acta Horticulturae 926: 631-635.
Špak J., Votruba I., Pavingerová D., Holý A., Špaková V., Petrzik K. (2012) Antiviral activity of acyclic nucleoside phosphonates PMEA, (S)-HPMPC, PMEDAP and ribavirin against Cauliflower mosaic virus in Brassica pekinensis Plant Cell, Tissue and Organ Culture 110: 63-68.
DOI: 10.1007/s11240-012-0130-0

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA