Ing. Jana Fránová, Ph.D.

Rodné:Honetšlegrová

Funkce: Vědecký pracovník - Rostlinná virologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775535; 420387775536
E-mail: jana@umbr.cas.cz
Místnost: 206,207

Publikace
Celkem nalezeno: 80 záznamů
Fránová J., Lenz O., Přibylová J., Špak J., Koloniuk I., Suchá J., Paprštein F. (2018) “Candidatus Phytoplasma asteris” and “Candidatus Phytoplasma mali” strains infecting sweet and sour cherry in the Czech Republic Journal of Phytopathology 166 : 59-66.
DOI: 10.1111/jph.12661
Koloniuk I., Fránová J., Sarkisová T., Přibylová J. (2018) Complete genome sequences of two divergent isolates of strawberry crinkle virus coinfecting a single strawberry plant Archives of Virology accepted : DOI: 10.1007/s00705-018-3860-4
Koloniuk I., Fránová J., Sarkisová T., Přibylová J., Lenz O., Petrzik K., Špak J. (2018) Identification and molecular characterization of a novel varicosa-like virus from red clover Archives of Virology accepted : DOI: 10.1007/s00705-018-3838-2
Koloniuk I., Přibylová J., Fránová J. (2018) Molecular characterization and complete genome of a novel nepovirus from red clover Archives of Virology 163 : 1387–1389.
DOI: 10.1007/s00705-018-3742-9
Koloniuk I., Sarkisová T., Petrzik K., Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Špak J., Lotos L., Beta Ch., Katsiani A., Candresse T., Maliogka V.I. (2018) Variability Studies of Two Prunus-Infecting Fabaviruses with the Aid of High-Throughput Sequencing Viruses 10 (4) : 204.
DOI: 10.3390/v10040204
Zemek R., Peterka J., Fránová J. (2018) Flower and leaf galls in caraway induced by Aceria carvi (Acari: Eriophyidae). Ecology and Evolution of Gall-inducing Arthropods. The 7th International Symposium of Cecidology, Huisun Experimental Forest Station, Nantou County, Taiwan, 3-8 March 2018 100-101.
Lenz O., Přibylová J., Fránová J., Koloniuk I., Špak J. (2017) Identification and characterization of a new member of the genus Luteovirus from cherry Archives of Virology 162 (2) : 587–590.
DOI: 10.1007/s00705-016-3125-z
Špak J., Přibylová J., Šafářová D., Lenz O., Koloniuk I., Navrátil M., Fránová J., Špaková V., Paprštein F. (2017) Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm Plant protection science 53 (4) : 195-200.
DOI: 10.17221/160/2016-PPS
Fránová J., de Sousa E., Koloniuk I., Mimoso C., Matos J., Cardoso F., Contaldo N., Paltrinieri S., Bertaccini A. (2016) Multigene characterization of a new ‘Candidatus Phytoplasma rubi’-related strain associated with blackberry witches’ broom International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66 : 1438-1446.
DOI: 10.1099/ijsem.0.000871
Fránová J., Přibylová J., Koloniuk I., Podrábská K., Špak J. (2016) Multigene Sequence Analysis of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Primrose Yellows Journal of Phytopathology 164 : 166-176.
DOI: 10.1111/jph.12442
Sarkisová T., Bečková M., Fránová J., Petrzik K. (2016) Pea streak virus recorded in Europe Plant Protection Science 52/3 : 164-166.
DOI: 10.17221/157/2015-PPS
Jakešová H., Fránová J. (2015) Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) v klimatických podmínkách České repub [certifikovaná metodika] ISBN : 978-80-260-7682-7.
Lenz O., Marková J., Sarkisová T., Fránová J., Přibylová J. (2015) Discrimination of phytoplasmas using an oligonucleotide microarray targeting rps3, rpl22, and rps19 genes Crop protection 70 : 47-52.
DOI: 10.1016/j.cropro.2014.12.013
Přibylová J., Petrzik K., Fránová J., Špak J. (2015) Molecular Characterization of Aster Yellows Subgroup 16SrI-B Phytoplasma in Verbena × hybrida Journal of Phytopathology 163 : 664-669.
DOI: 10.1111/jph.12303
Špak J., Přibylová J., Fránová J., Lenz O., Koloniuk I., Špaková V., Navrátil M., Šafářová D., Hradilová K., Paprštein F. (2015) Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice. [Monitoring of the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic.] Zahradnictví 9 (2) : 12-15.
Fránová J., Bertaccini A., Duduk B. (2014) Molecular tools in COST FA0807 Action In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 179-184.
Fránová J., Jakešová H. (2014) Susceptibility of Ten Red Clover (Trifolium pratense) Cultivars to Six Viruses after Artificial Inoculation Plant Protection Science 50 : 113-118.
Fránová J., Přibylová J., Navrátil M., Šafářová D., Ember I., Kölber M., Cieslinska M., Sűle S., Kamińska K. (2014) Phytoplasma diseases and their vectors in the Czech Republic, Hungary and Poland In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 29-35.
Přibylová J., Špak J., Fránová J. (2014) Phytoplasma infections in Rhododendron hybridum In: Bertaccini A. (Ed.) Phytoplasmas and phytoplasma disease management: how to reduce their economic impact. 137-142.
Fránová J., Ludvíková H., Paprštein F., Bertaccini A. (2013) Genetic diversity of Czech 'Candidatus Phytoplasma mali' strains based on multilocus gene analyses European Journal of Plant Pathology 136 : 675-688.
DOI: 10.1007/s10658-013-0196-5

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA