Datum: 27.06.2018

Životní jubileum – Josef Vlasák

Dne 27.6.2018 slaví 70. narozeniny kolega Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc. Profesně se od roku 1979 věnuje molekulární genetice na Ústavu molekulární biologie rostlin. Řadu let se podílel na výuce tohoto oboru na Přírodovědecké fakultě JČU. Je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných vědeckých prací.

Protože je zároveň vášnivým mykologem, zaměřil v poslední době svůj výzkum na molekulární biologii a taxonomii hub. V tomoto oboru je posledních 5 letech autorem a spoluautorem 44 publikací, z nichž 3 patří podle databáze “Web of Science” mezi vysoce citované publikace (“Highly cited papers”). Je také aktivním členem České mykologické společnosti, častým přednášejícím v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích a spoluautorem knihy “Velký fotoatlas hub z Jižních Čech”, jejíž rozsah a kvalita byly velmi příznivě hodnoceny odbornou i laickou veřejností.

Přejeme našemu kolegovi do dalších let hodně zdraví, bystrou mysl, elán a trochu toho badatelského štěstí při odhalování tajemství přírody – ať už odborníkům, či jen laické veřejnosti!

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA