Datum: 31.07.2017

Mini-sympózium: Kovy, rostliny a lidé (KOROLID)

Mini-sympózium pro účastníky a potenciální další partnery projektu KOROLID - "Kovy, rostliny a lidé" se uskuteční ve dnech 17-19 srpna na Ústavu molekulární biologie rostlin. Registrace a příspěvky ve formě posterů jsou stále možné do 6.8.2017 na e-mailu Hendrik.Kuepper@umbr.cas.cz.

Program mini-sympózia [PDF, anglicky]

Projekt KOROLID se zabývá výzkumem metabolismus kovů, tedy jakým způsobem rostliny přijímají kovy, jak je přepravují, ukládají, využívají a jak se vypořádávají s jejich nedostatkem a toxicitou. Z hlediska praktického využití jejich výsledky v budoucnu přispějí k efektivnějšímu odhadování ekologických rizik, zdokonalení v zemědělství (lépe cílené hnojení a šlechtění plodin) a v neposlední řadě i fytoremediaci, tj. využití rostlin pro akumulaci toxických kovů a následně jejich odstranění ze znečištěných půd a vodních zdrojů. Znalost těchto biochemických a biofyzikálních mechanismů v rostlinách také napomůže porozumět jejich funkcím v jiných organismech, včetně člověka.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA