Datum: 23.01.2017

Významné výsledky roku 2016

Také minulý rok se nám podařilo zjistit mnoho důležitých detailů o tom, jak život na Zemi funguje.

 

  • Objevili jsme, že i v některých jednobuněčných řasách jsou – oproti původním předpokladům – jednotlivé fotosystémy prostorově odděleny. Ukládání energie ze Slunce tak může řasa lépe regulovat.

  • Detailněji jsme probádali nový typ centromer u hrachu a hrachoru, který jsme objevili v minulých letech. Naše zjištění potvrzují hypotézu, že jde o přechodný typ centromery, mezi běžně se vyskytujícím monocentrickým a holocentrickým typem.

  • Dlouhodobý výzkum medicínsky významných látek v chmeli pomohl určit významný transkripční faktor, který tvorbu těchto látek v rostlině řídí. Podařilo se nám připravit i rostliny chmele se zvýšenou tvorbou tohoto transkripčního faktoru.

  • Zjistili jsme, co je příčinou toxicity byť i nízkých koncentrací kadmia pro rostliny.

  • Ve spolupráci s kolegy z celého světa jsme objevili 4 nové druhy chorošů, ustanovili 6 nových rodů, a publikovali jejich kompletní popisy vč. praktického určovacího klíče.

 

Podrobnosti se můžete dočíst na stránce Významné výsledky nebo v přiloženém PDF-souboru.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA